Javni poziv – Škola integriteta


O Školi integriteta
Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) organizuje Školu Integriteta koja se temelji na konceptu sistema društvenog integriteta koji je razvio Transparency Internationa. Sistem integriteta obuhvata ključne institucije, sektore ili „stubove“ koji doprinose integritetu, transparentnosti i odgovornosti u društvu, a koji počivaju na temeljima koje predstavljaju društvene vrijednosti i svijest građana.
Škola kombinuje akademski sa praktičnim pristupom, a njen cilj je razvoj i sticanja znanja i vještina potrebnih mladim aktivistima, budućim liderima za uspješan društveni angažman i djelovanje u javnom interesu na promovisanju i razvijanju kulture integriteta, odgovornosti i transparentosti.
Polaznici će proći tri trodnevna modula gdje će predavači biti priznati stručnjaci i praktičari sa dugogodišnjim iskustvom, a kako bi se polaznicima omogućilo i direktno učešće u programima unapređenja društvenog integriteta u BiH, u okviru programa će izraditi projekat ili javnu politiku na odabranu temu pod mentorstvom predavača, koje će biti predstavljene na završnom modulu, te uz podršku TI BiH  biti realizovane u budućnosti.
Modul   I.  Politika, država i društvo
(novembar 2019.)
Modul  II. Građanin, ljudska prava i slobode
(februar/mart 2020.)
Modul III. Liderstvo i ekonomija
(maj 2020.)
Polaznici
Škola integriteta namijenja je aktivistima organizacija civilnog društva, novinarima, aktivistima političkih partija, društveno angažovanim ili studentima završnih godina dodiplomskih ili poslije diplomskih studija koji su uključeni u istraživački rad. Starosna granica polaznika škole je do 35 godina. Ukupan broj polaznica/ka je 25. Od polaznika Škole se očekuje da budu izuzetno motivisani za sticanje znanja o temama te da budu posvećeni i aktivno učestvuju u diskusijama i radu, te da pročitaju preporučenu literaturu prije početka Škole Integriteta.
Troškovi učešća
Učešće za odabrane polaznike Škole integriteta je besplatno, i to u potpunosti pokriva Transparency International u BiH uz podršku Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.
Način prijavljivanja:
Prijave u vidu kratke biografije i motivacionog pisma slati na adresu skolaintegriteta@ti-bih.org najkasnije do 31.10.2019. godine
Kontakt informacije: 051/224-520
Kompletan poziv:

Posljednji postovi