Javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama

Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”,raspisuju javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekat: “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.
Donator: Evropska Unija u BIH
Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine
Prijave trebaju biti dostavljene na email adrese info@fld.ba ili fondacija.lara@gmail.com najkasnije do 13. maja 2021. do 12:00 sati.
Više o pozivu, uključujući uputstvo za apliciranje i aplikacioni paket možete preuzeti OVDJE!
(fld.ba)