Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Kroz sredstva dostupna za podršku projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond), Institut za razvoj mladih KULT (Institut) osnažuje nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kako bi lakše pokretale pozitivne promjene, unapređivale položaj mladih i jačale omladinski sektor. Urgentni fond namijenjen je nevladinim organizacijama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, zastupaju i/ili promoviraju interese mladih i jačaju omladinski sektor kroz konkretne inicijative, projekte i aktivnosti.

Predloženi projekti po ovom pozivu trebaju uključivati konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uvjeta za mlade u Bosni i Hercegovini. Svrha Urgentnog fonda jeste finansiranje ili sufinansiranje već postojećih ili potpuno novih inicijativa, projekata i aktivnosti usmjerenih k izgradnji i jačanju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini kroz sljedeće oblasti:

Oblast 1: Saradnja sa vlastima i zagovaranje za bolji položaj mladih

Oblast 2: Rad s mladima

Oblast 3: Jačanje omladinskog sektora u BiH

Institut posebno podržava aktivnosti i inicijative koje uključuju mlade iz marginaliziranih grupa, mlade iz ruralnih područja, aktivnosti/inicijative za žene i poboljšanje rodne ravnopravnosti te ovim putem ohrabrujemo organizacije koje se bave ovim temama da predlože svoje projekte u okviru Urgentnog fonda.

Aplikant će u prijavi navesti kojom se oblašću primarno bavi u svom projektnom prijedlogu. Ako se projektni prijedlog ne odnosi ni na jednu od navedenih oblasti, ali se ipak tiče izgradnje i jačanja omladinskog sektora u BiH, aplikanti mogu definirati oblasti koje podržavaju razvoj omladinskog sektora i mladih u Bosni i Hercegovini. 

Na Javni poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini).

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: neformalne grupe građana, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne organizacije koje nemaju registrirano predstavništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama.

Poziv ostaje otvoren 12 mjeseci od datuma objave. Odabir i dodjela sredstava izvršit će se u najmanje tri ciklusa u toku 12 mjeseci, a po potrebi i češće u ovisnosti od prepoznatih potreba i raspoloživih sredstava.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Aplikacije i tražena dokumentacija moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama Bosne i Hercegovine. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

Maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 9.999,99 BAM.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: prijava@mladi.org (subject/predmet: 21.04.3- N2.7-267, Urgentni fond upit).

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje ne budu dostavljene na navedeni način, kao i aplikacije na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje. Obavijesti o statusu aplikacije komunicirat će se prema aplikantima putem platforme APPLY.

Puni tekst javnog poziva možete pronaći na OVOM linku.

 

Preuzeto sa: mladi.org

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi