Javni poziv za eksperte/ice za izradu metodologije i provođenje istraživanja

Centar za promociju civilnog društva raspisuje javni poziv za eksperte/ice za izradu metodologije i provođenje istraživanja na temu: “Utjecaj COVID-19 na javno finansiranje organizacija civilnog društva u BiH“

Poziv i popratna dokumentacija:
Otvoreni postupak
Annex 1 Finansijska ponuda
Prijaviti se mogu individualni/e eksperti/ce ili tim eksperata/ica.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 9.7.2021. do 23:59h.
E-mail za dostavu ponuda: prijava@cpcd.ba
(civilnodrustvo.ba)

Posljednji postovi