Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata na Univerzitetu Sarland

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu Sarland (SR Njemačka).

Dostupno je pet (5) stipendija za studente sva tri ciklusa studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u trajanju od pet (5) mjeseci u 2023. godini.

Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2022/23. godine.

Aplikanti:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa sljedećih studijskih programa: Njemački jezik i književnost, Engleski jezik i književnost, Italijanski jezik i književnost te Francuski jezik i književnost i latinski jezik.

Napomena:
Studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti kratak plan istraživanja za vrijeme boravka na Univerzitetu Sarland (maksimalno tri stranice).

Iznos stipendije:
Mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 evra (za troškove života) i 275,00 evra (jednokratno) za putne troškove.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Potrebna dokumentacija (na engleskom jeziku): 
1. kopija pasoša,
2. CV u Europass formatu,
3. prijedlog ugovora o učenju (prilog 1),
3. prepis ocjena (nominovani kandidati naknadno mogu dostaviti prevod na engleski jezik),
4. dokaz o poznavanju njemačkog i/ili engleskog jezika,
5. motivaciono pismo.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju kandidati se mogu obratiti akademskim koordinatorima za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Prijava:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:
Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren sedam (7) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci. Rok za dostavljanje dokumentacije je 27. 1. 2023. godine do 16 časova.

Korisni linkovi: 
• o Univerzitetu:
https://www.uni-saarland.de/en/university/about/profile.html 

• informacije o vizi, smještaju i osiguranju:
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center.html

-Univerzitet u Banjoj Luci

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi