Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – Univerzitet Sarland

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na Univerzitetu Sarland, SR Njemačka.

Broj dostupnih stipendija: 4

Trajanje razmjene:do šest (6) mjeseci

Period realizacije razmjene: razmjena se mora realizovati u zimskom semestru akademske 2023/24. godine

Ko se može prijaviti: studenti sva tri ciklusa studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Napomena: studenti trećeg ciklusa moraju dostaviti i kratak plan istraživanja za vrijeme njihovog boravka na Univerzitetu Sarland (maksimalno tri stranice).

Iznos stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za troškove života),
  • Putni troškovi do iznosa od 275 evra,
  • Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
Za konkurs je potrebno dostaviti:
1. Kopiju pasoša
2. CV u Europass formatu
3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)
4. Prepis ocjena (nominovani kandidati će dostaviti zvanični prevod na engleski jezik)
5. Motivaciono pismo
6. Dokaz o poznavanju njemačkog jezika i/ili engleskog jezika.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, kandidati se mogu obratiti akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, doc. dr Mirjani Miškić –  mirjana.miskic@pf.unibl.org

PRIJAVA:
Tražena dokumentacija se dostavlja na engleskom jeziku Komisiji Pravnog fakulteta za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja, elektronskom poštom, na adresu: komisija.erasmus@pf.unibl.org

(sa napomenom: za Erazmus+, kreditna razmjena)

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 28. aprila 2022. godine do 12 časova.

POSTUPAK ODABIRA:
1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima Pravnog fakulteta o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.
2. Odobrene prijave će biti dostavljene partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

LINKOVI:

•    o Univerzitetu:
https://www.uni-saarland.de/en/university/about/profile.html

•    Katalog predmeta:

https://www.lsf.uni-saarland.de/qisserver/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=282928|279234&P.vx=kurz

•  Uputstvo za pretragu kataloga predmetana engleskom jeziku:

https://www.uni-saarland.de/fileadmin/user_upload/Fakultaeten/ReWi/Abteilung_Rechtswissenschaft/Auslandsbuero/Datein/Leitfaden_englisch.pdf

•    Podaci o Pravnom fakultetu Univerziteta Sarland:
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/r.html

•    informacije o vizi, smještaju i osiguranju:
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center.html

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“