Javni poziv za ERAZMUS+ razmjenu studenata

U okviru ERAZMUS+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za razmjenu studenata na sljedećim univerzitetima:

Helenski mediteranski univerzitet na Kritu

Politehnički institut u Beži

Univerzitet Tomas Mor u Mehelenu

PEERS konzorcijum portugalskih univerziteta

Univerzitet Ka Foskari u Veneciji

Univerzitet u Gracu

Katolički univerzitet u Luvenu

Univerzitet Sapienca u Rimu

Više informacija o svakom pojedinom konkursu je dostupno klikom na naziv odgovarajuće institucije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Za konkurs je potrebno dostaviti:

1. Kopiju pasoša

2. CV u Europass formatu

3. Prijedlog Ugovora o učenju (Prilog 1)

4. Prepis ocjena na engleskom jeziku

5. Motivaciono pismo

6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika institucije prijema.

Napomena: Za pojedine institucije prijema mogu biti predviđeni dodatni uslovi u vidu dostavljanja dodatne dokumentacije ili registracije na onlajn platformu institucije.

Za pomoć prilikom izrade prijedloga ugovora o učenju, obratiti se nadležnom akademskom koordinatoru za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja – http://unibl.org/sr/saradnja/kancelarija-prorektora/akademski-koordinatori-za-medjunarodnu-razmjenu-studenata-i-osoblja

PRIJAVA:

Sva tražena dokumentacija se dostavlja putem aplikacije eStudent, a uputstvo za prijavu je dostupno na sljedećoj adresi – Uputstvo za prijavu razmjene studenata.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na adresu elektronske pošte erasmus@unibl.org

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 9. marta 2023. godine do 10:00 časova.

Studenti se istovremeno mogu prijaviti na maksimalno dvije razmjene uz jasno označene preferencije.

POSTUPAK ODABIRA:

1. Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilima o radu Komisije i kriterijumima za sprovođenje postupka izbora kandidata za razmjenu odlazećih studenata i osoblja u okviru programa Erazmus+ KA107.

2. Odobrene prijave će biti poslate partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.

3. EU univerzitet odlučuje o konačnom izboru kandidata.

 

Univerzitet u Banjoj Luci

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi