Javni poziv za mlade lokalne lidere/ke na projektu “Veća odgovornost lokalne vlasti za bolji kvalitet života građana/ki“

Centri civilnih inicijativa (CCI) kao implementator projekta „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“ raspisuju Javni poziv za mlade lokalne lidere/ke iz 15 lokalnih zajednica: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići, Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale i Foča.
Kroz navedeni projekat CCI će organizovati različite vrste aktivnosti u oblasti monitoringa i ocjene rada lokalnih vlasti, osigurati informacije o političkim programima koji se fokusiraju na poboljšanje kvalitete života na lokalnom nivou, uz aktivno uljučivanje mladih. Uspostaviti mehanizme nezavisnog monitoringa rada lokalnih vlasti i osnažiti ulogu mladih u političkim procesima i na izborima na lokalnom nivou.
Pozadina
Najveći broj životnih potreba građani ostvaruju na lokalnom nivou vlasti. Lokalni nivo vlasti ima važne nadležnosti u okviru kojih mogu u značajnoj mjeri uticati na kvalitet života građana.
Javnost nema adekvatne informacije niti znanje o nadležnostima lokalnih zajednica, a nedostaje  i objektivna slika o rezultatima rada lokalnih vlasti i uticaja odluka vlasti na kvalitet života građana/ki. Mladi nisu u dovoljnoj mjeri uključeni u političke procese na lokalnom nivou u svojim lokalnim zajednicama.
Građani, posebno mladi, žele se u većoj mjeri uključiti u razvoj lokalnih politika, ali često su obeshrabreni zbog nedostatka podrške, straha ili zbog nedostatka adekvatnih mehanizama za učešće.Važno je da građani na lokalnom nivou upoznaju predstavnike vlasti i s njima ostvare direktnu komunikaciju kako bi što objektivnije donijeli sud o tome za koga glasati na izborima i držali kandidate za javno izgovorenu riječ ukoliko posao ne urade dobro.
Kroz rad u 15 ciljanih opština i gradova u BiH sa odabranim mladim lokalnim liderima/kama  omogućiće im se da steknu teorijska znanja vezano za rad lokalnih institucija vlasti, od načina donošenja odluka, nadležnosti, metodologija, analize podataka, korištenje online sistema/baze podataka, itd. CCI će mladim aktivistima prenijeti znanje u oblasti monitoringa rada vlasti i implementacije javnih politika kako bi se kreirala osnova za njihovo uključivanje u rad lokalnih zajednica.
Pored teorijskog dijela uključeni lokalni lideri/ke dobiće priliku i praktično da primijene stečeno znanje aktivnim učešćem u realizaciju projektnih aktivnosti uz mentorstvo od strane CCI osoblja.
Šta dobijate ? 
Priliku da upoznate kako funkcioniše  lokalna vlast  i utiče na naše života, te kako mi utičemo na lokalnu vlast i to:

 • Teorijsko znanje o funkcionisanju lokalnih institucija vlasti kroz tri modula
  a) upoznavanje sa nadležnostima lokalnog nivoa vlasti;
  b) metodologiju monitoringa rada institucija vlasti na lokalnom nivou;
  c) korištenje baze i upravljanje većom količinom podataka;
 • Aktivno sudjelovanje u realizaciji projektnih aktivnosti
 • Mentorstvo
 • Potvrdu o obavljenoj praksi od strane CCI-a
 • Naknadu troškova

Pored stečenog teorijskog znanja kroz projekat uključeni mladi će dobiti priliku da naučeno odmah primjene kroz praktičan rad, te podijele stečeno znanje sa svojim sugrađanima.
Vrijeme trajanja angažmana
Lokalni lideri/ke biće uključeni u projekat „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“  u periodu  od 20. aprila  do  20. oktobra 2020. godine.
Ko se može prijaviti?

 • mladi starosne dobi 18-30 godina u trenutku podnošenja prijave
 • sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini iz sljedećih lokalnih zajednica: Velika Kladuša, Kalesija, Zavidovići, Goražde, Gornji Vakuf-Uskoplje, Konjic, Široki Brijeg, Hadžići , Livno, Kozarska Dubica, Gradiška, Teslić, Ugljevik, Pale, Foča (RS);
 • koji imaju želju i volju da aktivno rade na poboljšanju kvaliteta života u svojim lokalnim zajednicama i da se lično razvijaju.

Obaveze odabranog podnosioca/teljice prijave

 • Prisustvo svim obukama vezano za rad lokalnih institucija vlasti
 • Odgovorno izvršavanje preuzetih obaveza  pri realizaciji projektnih aktivnosti
 • Korektna saradnja sa mentorima

Način prijave?
Svi zainteresovani mladi iz ciljanih opština/gradova, mogu se prijaviti popunjavanjem online obrasca koji je dostupan putem linka http://skr.rs/AjG
Broj lokalnih lidera je ograničen na maksimalno 5 iz svake uključene lokalne zajednice.
Rok za prijavu je 12.04.2020.
Dodatne informacije možeš dobiti putem telefona 063 396 519 ili na email cci@ccibh.org
Projekat „Veća odgovornost lokalne vlasti za kvalitet života građana/ki“ se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

Više informacija: http://www.cci.ba/focus/1/41/79.html i https://www.facebook.com/CCIBIH/photos/a.144526008923593/2868043973238436/?type=3&theater