Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama iz sredstava FIGAP II programa

Agencija za ravnopravnost polova BIH Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, objavila je Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama i drugim organizacijama civilnog društva (vanistitucionalnim partnerima FIGAP II programa) koji će se finansirati iz sredstava FIGAP II programa.
Research and development grants | Money Donut
U okviru odobrenog budžeta FIGAP II programa za 2020. osigurana su grant sredstva u iznosu od 110.000,00 KM  koja su  namijenjena za projekte nevladinih organizacija (vaninstitucionalnih partnera) po prioritetnim oblastima GAP BiH/FIGAP II. Grant sredstva se dodjeljuju u skladu sa Priručnikom za dodjelu sredstava/grantova u okviru FIGAP II programa, koji je integralni dio navedenog Posebnog sporazuma. Priručnik sadrži Smjernice za izradu projektnih prijedloga i kriterija za dodjelu projekata koji se finansiraju iz FIGAP II programa i Prijavni obrazac za projektne prijedloge vaninstitucionalnih partnera.
Naziv granta: Grant sredstva nevladinim organizacijama za projekte u prioritetnim  oblastima GAP BiH
Namjena granta je podrška nevladinim organizacijama za projekte koji doprinose implementaciji Strateškog cilja 1 GAP BiH u prioritetnim oblastima:

  • Rad, zapošljavanje i pristup ekonomskim resursima
  • Rod i sigurnost

Minimalan iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 10.000,00 KM, a maksimalan do 30.000,00 KM.
Projektni prijedlozi se dostavljaju lično ili putem pošte na adresu:
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH,
Agencije za ravnopravnost spolova BiH,
Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo
tokom radnih dana (ponedeljak – petak, od 10 do 14.00), najkasnije 21 dan od objave na web stranici Ministartsva za ljudska prava i izbjeglice BiH (od 28.12.2020.)
Javni-poziv-1Preuzmi
Javni-poziv-cirilicaPreuzmiPrirucnik-za-dodjelu-grant-sredstavaPreuzmiObrazac-za-podnosenje-projektnih-prijedlogaPreuzmi
(arsbih.gov.ba)