Javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija

U okviru trogodišnjeg projekta “Misli o prirodi” koji implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) uz potporu Švedske Vlade, Udruženje građana Fojničani (UGF), u suradnji i uz podršku opština Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče, raspisuje:
Javni poziv za prijave lokalnih ekoloških akcija na području navedenih opština koje pokriva “Eko HUB Maglaj”. 

U okviru ovog prvog, od ukupno tri javna poziva tokom 27 mjeseci implementacije projekta “Eko HUB Maglaj”, planirana je podrška u opremi i materijalu, uključujući hranu i osvježenje, u vrijednosti do 500 KM po akciji, za najmanje 8 ekoloških akcija. Akcije će realizovati lokalni volonteri, dok će nabavku opreme, materijala, hrane i osvježenja realizovati UGF.
Prijave trebaju uključivati ekološke akcije koje će koristiti lokalnoj zajednici i koje će mobilizirati građane, naročito mlade, kroz volonterski rad na uređenju okoliša i zaštiti prirode. Tako će i osnovni kriteriji odabira najboljih prijava biti stepen koristi akcije za lokalnu zajednicu, realitet predložene akcije odnosno potrebne opreme i materijala, broj uključenih volontera i održivost rezultata akcije.
Pravo prijave na ovaj Javni poziv ravnopravno imaju registrovane nepolitičke i nevladine organizacije, uključujući udruženja građana, sportske klubove i kulturna društva, te mjesne zajednice i neformalne grupe građana iz opština u kojima djeluje Eko HUB Maglaj (Maglaj, Usora, Zavidovići i Žepče). Svako ko se prijavi je za svoju akciju obvezan osigurati sudjelovanje najmanje 10 volontera.
Organizacije odnosno neformalne grupe građana koje budu imale najbolje prijave i budu odabrane u uži krug dužne su omogućiti UGF-u eventualnu dodatnu procjenu predložene akcije, odnosno organizacije ili grupe građana koja će se vršiti na lokalitetu planirane akcije. Samo organizacije odnosno grupe građana koje uspješno prođu ovaj proces procjene mogu dobiti podršku za realizaciju svoje akcije.
U slučaju da je nositelj odobrene akcije neformalna grupa građana, obvezna je nabavljenu opremu donirati lokalnoj organizaciji ili instituciji po završetku akcije. Voditelji odabranih akcija su obvezni sudjelovati u jednodnevnom treningu koji će UGF realizovati u središtu Eko HUB-a Maglaj, u Volonterskom centru za socijalnu inkluziju u Fojnici, općina Maglaj. Za sve sudionike su osigurani troškovi prijevoza, radni materijali, ručak i osvježenje.
Prijave lokalnih ekoloških akcija se podnose isključivo popunjavanjem elektronskog obrasca na adresi:
https://forms.gle/LcWD88PHUZx7S2h2A
Rok za podnošenje prijedloga lokalnih ekoloških akcija je 30.8.2020. godine, do 24:00 sati. Nepravilne, nepravodobne ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za eventualna dodatna pitanja možete kontaktirati UGF i Eko HUB Maglaj putem telefona 063/029-966 ili e-maila: info@ugf.ba.
(ugf.ba)