JAVNI POZIV za prijavu posmatrača za monitoring izborne kampanje

Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini objavljuje:
PONOVLJENI JAVNI POZIV
za prijavu posmatrača za monitoring izborne kampanje
Ljubuškom, Višegradu, Bileći, Zvorniku i Velikoj Kladuši.

Uvodne napomene
Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BIH), zajedno sa partnerskim organizacijama: Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centrom za razvoj medija i analize (CRMA), implementira projekat “Podrška građanima u borbi protiv korupcije”, koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Prva komponenta projekta, između ostalog, obuhvata monitoring zloupotreba javnih sredstava u izbornim kampanjama i praćenje troškova predizborne kampanje.
S tim u vezi, TI BIH želi angažovati 5 terenskih posmatrača izborne kampanje za sljedeće gradove i opštine: Ljubuški (1), Višegrad (1), Bileća (1), Zvornik (1) i Velika Kladuša (1).
*napomena: broj pored naziva grada ili opštine označava broj izvršilaca za svaku od navedenih opština i gradova.
Opis poslova posmatrača:
Posmatrači će vršiti praćenje lokalnih institucija i obrazaca ponašanja političkih kandidata i zvaničnika prije i tokom izborne kampanje, sa ciljem da uoče i dokumentuju korišćenje javnih sredstava i pozicija na vlasti u svrhu izborne promocije. Posmatrači će rad obavljati na terenu širom BiH i potom dostavljati informacije koordinatorima, u skladu sa prethodnim instrukcijama.
Posmatrači moraju da budu odgovorni, nepristrasni i profesionalni pojedinci, što podrazumijeva dostavljanje egzaktnih i pravovremenih informacija, kao i objektivnost u izvještavanju. U obavljanju zadataka, od posmatrača se očekuje maksimalna posvećenost i koncetracija, kao i izražena želja za davanjem doprinosa u borbi protiv korupcije i zloupotrebe javnih sredstava.
Posmatrači će prikupljanje podataka vršiti u skladu sa posebno izrađenom metodologijom za monitoring izborne kampanje, a ovo podrazumijeva dostavljanje, u unaprijed definisanom formatu i putem obezbijeđenih obrzaca, informacija o:

 • javnim dogadjajima institucija i organizacija u lokalnim zajednicama
 • aktivnostima nosilaca javnih funkcija/kandidata (nastupi na javnim događajima, posjete, organizovana okupljanja, sastanci)
 • aktivnostima lokalnih institucija usmjerenih na obezbjeđenje izborne podrške
 • predizbornim aktivnostima i skupovima političkih stranaka
 • javnim radovima u lokalnim zajednicama u predizbornom periodu.

Pomenute informacije će posmatrači, osim kroz terenski rad i posjete javnim događajima, prikupljati kroz praćenje lokalnih medija i stranica, te najava aktivnosti na lokalnom nivou.
Vremenski okvir monitoringa:
Posmatrači će navedene aktivnosti vršiti u trajanju od tri mjeseca prije izbora. Kako su izbori zakazani za 15.novembar 2020.godine, posmatrači će započeti rad na aktivnostima sredinom avgusta.
Prije početka izvođenja aktivnosti, svi posmatrači će proći obuke tokom mjeseca jula, u okviru koje će dobiti sve potrebne informacije o načinu vršenja monitoringa, te ciljevima istog. Nakon ove obuke će biti dogovorena dinamika, način izvještavanja, kao i komunikacija u radu.
Uslovi za prijavu:

 • Lica koja se prijavljaju moraju da budu punoljetna
 • Minimalno završena srednja škola u trajanju od 4 godine, uz poželjno više obrazovanje
 • Da nisu aktivisti političkih partija, kandidati, niti angažovani u organima za sprovođenje izbora
 • Da posjeduju vozačku dozvolu B kategorije i mobilnost u smislu mogućnosti pokrivanja teriterije opštine za koju su zaduženi (prisustva događajima na različitim lokacijama)
 • Poznavanje izbornog procesa i načina funkcionisanja političkih subjekata
 • Prethodno iskustvo u posmatranju izbora ili drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva je poželjno, ali ne i obavezno

Svi posmatrači će za svoj rad i angažman dobijati mjesečnu naknadu i naknadu za prevoz.
Rok za prijavu posmatrača je 30. jun 2020. godine do 16:00.
Način prijave:
Zainteresovani pojedinci treba da dostave kompletno popunjen prijavni obrazac (u prilogu javnog poziva) i motivaciono pismo putem e-mail adrese: izbori (at) ti-bih.org.
Dodatne informacije možete dobiti putem email adrese: izbori (at) ti-bih.org
Izabrani kandidati biće obaviješteni o izboru, daljim koracima i obavezama najkasnije do 05. jula 2020. godine.
TI BiH zadržava pravo da, prilikom izbora kandidata, da prednost onim kandidatima čije prethodno iskustvo više odgovara prirodi traženog posla.
Ponovljeni javni poziv
Prijavni obrazac