Javni poziv za radno mjesto u Sekretarijatu VMFBiH – Asistent/ica za komunikaciju i administraciju

 

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine je krovna organizacija za mlade, prepoznata i kreirana u skladu sa Zakonom o mladima u ovom entitetu. U decembru 2015. godine je održana osnivačka Skupština na kojoj su predstavnici šest kantonalnih vijeća mladih formirali ovo udruženje, a koje od tada aktivno radi na poljima rada sa mladima, javnog zagovaranja, politika prema mladima, te unaprjeđenju omladinskog organizovanja u Federaciji BiH.

 

Vijeće mladih FBiH raspisuje Javni poziv za poziciju Asistenta/Asistentice za komunikaciju i administraciju, a u skladu sa Statutom i propisanim internim pravilima i procedurama organizacije.

 

Naziv pozicije: Asistenta/Asistentice za komunikaciju i administraciju

Period angažmana: devet (9) mjeseci sa mogućnošću produženja

Tip angažmana: Ugovor o djelu

 

Javni poziv otvoren do: 08.05.2023. do 23:59 sati

Očekivani početak angažmana: 15. maj 2023. godine

 

Uslovi rada:

– Radno mjesto u Sekretarijatu Vijeća mladih FBiH (kancelarija u Sarajevu);

– Očekivani broj radnih sati na sedmičnom nivou je 30;

– Putovanje u zemlji i inostranstvu;

– Prilika za napredovanje i usavršavanje.

 

Opis zaduženja i odgovornosti:

– Asistent_ica će biti zadužen_a za asistenciju na projektnim aktivnostima organizacije;

– Održavat će kontinuiranu komunikaciju putem društvenih mreža organizacije;

– Brinuti se o vizualnom identitetu organizacije i kreirati planove komunikacije u skladu sa potrebama organizacije;

– Pružat će administrativnu, logističku i tehničku podršku pri realizaciji aktivnosti;

– Prikupljat će i voditi računa o neophodnoj projektnoj dokumentaciji;

– Održavati komunikaciju sa partnerima i drugim akterima važnim za realizaciju projekata organizacije;

– Predstavljati rad organizacije na događajima u BiH i inostranstvu;

– Pružati podršku strukturama unutar Vijeća mladih te omladinskim udruženjima u strukturi;

– Učestvovati u izradi projektnih prijedloga.

 

Tražene kvalifikacije i kompetencije:

– Državljanin_ka Bosne i Hercegovine;

– Minimalno dvije (2) godine relevantnog ili radnog iskustva u omladinskom sektoru na poslovima koji se odnose na traženo radno mjesto;

– Poznavanje omladinskih politika u BiH;

– Iskustvo u radu sa različitim interesnim grupama (institucije vlasti, privatni sektor, nevladin sektor, mladi itd);

– Poznavanje engleskog jezika;

– Izražene komunikacijske i interpersonalne vještine;

– Izraženo poznavanje gramatike i pravopisa b/h/s jezika;

– Kreativnost i inovativnost u radu;

– Spremnost na rad u dinamičnom okruženju;

– Sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

 

Dodatni poželjni uslovi:

– Poznavanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH kroz vijeća mladih na svim nivoima organizovanja;

– Poznavanje omladinskog organizovanja u BiH;

– Iskustvo rada na medijskim kampanjama;

– Iskustvo rada na zagovaračkim inicijativama;

– Iskustvo u pisanju projektnih prijedloga.

 

Mogućnosti:

– Rad u dinamičnom, mladom i stručnom timu;

– Prilika za stjecanjem novih znanja i vještina u pozitivnom radnom okruženju;

– Prilika za usavršavanjem na polju omladinskih politika i omladinskog organizovanja;

– Napredovanje na radnom mjestu unutar Sekretarijata;

– Putovanja i umrežavanja unutar BiH i inostranstvu

Svi zainteresirani kandidati_kinje treba poslati svoj CV, motivaciono pismo (do 500 riječi) i listu referenci na konkurs@vijecemladih.ba sa naznakom „Prijava za radno mjesto Asistenta/Asistentice za komunikaciju i administraciju“ najkasnije do 08.05.2023. godine (do 23:59h).

Lista referenci koje će kontaktirati Komisija za izbor treba sadržavati: ime i prezime, pozicija, organizacija/institucija, kontakt email i broj telefona. Template za listu referenci sa dodatnim uputama možete pronaći ovdje.

Samo će kandidati_kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa Komisijom.

Više informacija o krovnoj organizaciji za mlade u Federaciji BiH – Vijeću mladih FBiH, možete pronaći na www.vijecemladih.ba ili se obratiti na mail: irma.residovic@vijecemladih.ba.

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“