Kampanja “Bolje ovako”

Gender Centar Federacije BiH putem serije kratkih video spotova provodi kampanju „bolje’vako“  pod motom „Jačajmo međupartnerske odnose i komunikaciju sa djecom! Budimo primjer drugima! Promijenimo društvo, promjenom sebe!“

Nasilje u porodici je naučeni i transgeneracijski prenosiv obrazac ponašanja. Međutim, moguće je usvojiti i pozitivne oblike komunikacije ukoliko postoji spremnost za promjenama.
Nasilje u porodici predstavlja krivično djelo. Postoji obaveza prijavljivanja nasilja u porodici najbližoj policijskoj stanici. Policija sačinjava izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i predlaže jednu ili više zaštitih mjera, tako da žrtva dobija zaštitu neovisno o trajanju ili ishodu krivičnog postupka.
Putem besplatnog SOS telefona 1265 možete dobiti savjete kako postupiti u slučajevima nasilja u porodici i koji su to koraci u postupku zaštite i prijave nasilja.
* Podržano kroz projekat „Jačanje institucionalnih mehanizama za prevenciju, postupanje i zaštitu u slučajevima nasilja u porodici“ kojeg finansijski podržava Švedska, a provodi Gender Centar Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku UN Women u BiH.
https://www.youtube.com/embed/psCq3WzMiRkhttps://www.youtube.com/embed/ilVLVgTwAbQhttps://www.youtube.com/embed/KExU6801qJghttps://www.youtube.com/embed/kD9kGVyAtsMhttps://www.youtube.com/embed/T7R9Nq-gNiUhttps://www.youtube.com/embed/jRi2vuOSulEhttps://www.youtube.com/embed/Pvurw9xfxr8
** Podržano kroz Program za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020), koji je rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH – Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BIH, Gender Centra Federacije BiH i Gender centra Republike Srpske, a njegov je cilj da osigura održivu provedbu Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske, koju predstavlja Ambasada Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agencije SIDA.
(gcfbih.gov.ba)