KAS: 20 stipendija za 2022/2023. godinu

USLOVI ZA PRIJAVU

• redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa / 4. ili 5. godini integrisanog studija (sve studijske grupe) na nekom od univerziteta u BiH u akademskoj 2022/2023. godini

• aktivan volonterski angažman u bosanskohercegovačkom društvu i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti od početka studija uključujući i prvi ciklus)

• kandidatkinja ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija, kandidatkinja ne smije primati stipendiju druge organizacije.k

Više informacija na: https://www.kas.de/bs/kas-international/detail/-/content/20-stipendija-za-2022-2023-godinu

Sadržaj o prilikama za mlade na stranici www.catbih.ba se prenosi u saradnji sa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.