Katalog izložbe studentskih radova Arhitektonskog fakulteta UNSA (VIDEO)

Izložba 32 rada studenata Arhitektonskog fakulteta UNSA.
 Katalog izložbe studentskih radova Arhitektonskog fakulteta UNSA
Katalog izložbe predstavlja 32 studentska rada na predmetima „Enterijeri i dizajn 1”, „Enterijeri i dizajn 3” i „Savremeni prostorni koncepti, dizajn i prototip” u akademskoj 2018/2019. g.
Autorice dizajna kataloga su Elmedina Imamović i Sukejna Jerlagić.

(studomat.ba)