Ketimirko: “Nijedna mržnja ne može pobjediti silu ljubavi!”


Autor stripa: Hamza Delić
RATko je odlučio da našeg Ketimirka zaustavi u njegovoj misiji da širi mir i ljubav, ali Ketimirko je bio uporan znajući da nijedna mržnja ne može pobjediti silu ljubavi.
Mir i ljubav su za sve!