”Kojeg je roda sigurnost 2.0?” – poziv za naučno – istraživačke radove


Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom upućuju istraživačicama i istraživačima, te aktivistima i aktivisticama poziv za podnošenje naučno – istraživačkih radova na temu: „Kojeg je roda sigurnost 2.0? 20 godina od usvajanja Rezolucije ‘Žene, mir i sigurnost’ u kontekstu Bosne i Hercegovine”.
Na 20. godišnjicu usvajanja Rezolucije 1325, kao i putem ovog poziva za podnošenje naučno-istraživačkih radova, cilj nam je osvrnuti se na dešavanja u ovoj oblasti u proteklim godinama.
Rok za podnošenje prijava: 1. oktobar 2019. godine
Detalje poziva preuzmite na linku.
Izvor: mreza-mira.net