Konkurišite za doktorsku stipendiju u oblasti životne sredine

Stipendija za doktorat iz istorije životne sredine za jugoistočnu Aziju nudi se za doktorat iz oblasti studija životne sredine.

OBLAST:
Životna sredina
OPIS:
Ovu stipendiju nudi univerzitet Murdoch, a vrijednost stipendije je cjelokupno finansiranje, školarina i stipendija.
Stipendija pruža studentima priliku da rade na diskursu koji vodi emeritus profesor James Warren i fokusira se na regije jugoistočne Azije i Indo-Pacifika. Istraga je usredsređena na periode akutne ekološke krize, koju različito karakterišu prirodne katastrofe, epidemija, socijalno-ekonomska nestabilnost i migracije, ropstvo i masovni mortalitet.
Za stipendiju se mogu prijaviti kandidati iz svih država.
USLOVI:
– Kandidati moraju da imaju ocjenu (IELTS) od 7,0 ili više
– Podnosioci prijava moraju da posjeduju „first class Honours“ diplomu ili master sa komponentom teze iz relevantne istorijske ili srodne oblasti društvenih nauka
– Podnosioci prijava moraju da pokažu arhivsko i/ili terensko iskustvo
– Podnosioci zahtjeva moraju biti sposobni da rade samostalno i kao dio tima
– Pored toga, veoma je poželjno poznavanje narodnih jezika i/ili lokalnih i regionalnih dijalekata.
NAČIN PRIJAVE:
Za više detalja o načinu prijave idite na link: https://www.murdoch.edu.au/…/southeast-asian…
ROK ZA PRIJAVU:

  1. 09. 2021.

Detaljnije: https://www.murdoch.edu.au/…/southeast-asian…
(mladiinfo.me)