Konkurišite za posao višeg analitičara politika u Sarajevu

 
Savjet za regionalnu saradnju
Savjet za regionalnu saradnju (RCC) objavio je konkurs za radno mjesto u Sekretarijatu RCC sa sjedištem u Sarajevu, za poziciju višeg analitičara politika. Njegovo mjesto je u programskom odjeljenju, a zadužen je za uspješno rukovanje Sekretarijatom, pogotovo povezano s horizontalnim procesima praćenja i analizom politika opštih trendova u regionalnoj saradnji u Jugoistočnoj Evropi.
OBLAST:
nadgledanje programa
OPIS
RCC, kao operativna struktura Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), predstavlja fokalnu tačku za regionalnu saradnju na području Jugoistočne Evrope kroz okvire koji su u regionalnoj nadležnosti i pod regionalnim rukovodstvom, a usmjereni su na promovisanje evropskih i evro-atlantskih integracija. Opšti cilj strategije i radnog programa RCC-a za period 2020-2022. je unapređenje socioekonomske, digitalne i ljudske povezanosti u okviru Jugoistočne Evrope, kao i između regiona i Evropske unije, kroz jačanje regionalne saradnje i razvoja zajedničkog, inkluzivnog i konkurentnog ekonomskog prostora.
Viši analitičar politika treba da pomogne strukturiranju i implementaciji programa i procesu nadgledanja, kako bi se finalizovala implementacija SEE 2020, asistirati u pripremi i pokretanju SEE 2030, kao i doprinijeti koordinaciji troškova budžeta RCC odjeljenja programa i doprinijeti u pripremi godišnjih radnih programa i pratiti njihov progres.
USLOVI

  • master diploma iz prava, ekonomije, političkih nauka, međunarodnih odnosa ili druge oblasti relevantne za ovu poziciju
  • duboko poznavanje SEE, regionalna saradnja u političkim i tematskim poljima RCC aktivnosti, proširenja EU i drugih relevantnih politika
  • minimum sedam godina profesionalnog iskustva u međunarodnoj ekonomiji, političkim naukama, međunarodnim odnosima ili povezanoj oblasti, poželjno u međunarodnom okruženju i sa znanjem i iskustvom u SEE regiji (ili diploma osnovnih studija i 10 godina relevantnog profesionalnog radnog iskustva)
  • iskustvo u programiranju i menadžmentu EU fondova u nacionalnom, regionalnom ili međunarodnom kontekstu
  • jake analitičke vještine dokazive kroz prethodni rad
  • tečnost u govornom i pisanom engleskom jeziku; znanje SEE jezika i drugih jezika EU su prednost
  • mogućnost za rad i nezavisno i kao dio tima u multikulturalnom okruženju
  • odlične komunikacione vještine; od kandidata se očekuje da govori na konferencijama i sastancima koje organizuje RCC ili kada treba predstavljati RCC
  • potpuna kompjuterska pismenost

NAČIN PRIJAVE
Kvalifikovani kandidati treba da pošalju propratno pismo i CV na engleskom na e-mail: jobs@rcc.int .
ROK ZA PRIJAVU:

  1. septembar 2020. godine