Konkurs za stipendiju za učešće u ljetnjoj školi

Univerzitet ekonomskih studija u Bukureštu, u saradnji sa Asocijacijom ekonomskih fakulteta u Rumuniji i mentorstvom Fakulteta za finansije i bankarstvo, poziva studente iz cijelog svijeta da se prijave za učešće u obrazovnom kursu Ljetnjeg Univerziteta u Bukureštu i konkurišu za stipendiju.
OBLAST:
Ekonomija
OPIS
Ljetnja, internacionalna škola u Bukureštu već 16-i put okuplja studente iz cijelog svijeta u cilju diskusije u oblasti ekonomije. Kursevi će se odvijati u periodu od 16. do 30. avgusta 2020. godine. Govornici i profesori iz najeminentnijih preduzeća i univerziteta u svijetu će, zajedno sa 55 učesnika iz cijelog svijeta, razgovarati na temu Fintech-izazovi u oblasti finansijskih usluga. Kandidati za ljetnju školu imaju tri opcije, i to: da konkurišu za punu stipendiju koja pokriva sve troškove, da konkurišu za parcijalnu stipendiju, što znači da učesnik plaća EUR290 za učešće ili da učesnik sam snosi troškove učešća, po cijeni od EUR590.
USLOVI
Kandidati iz cijelog svijeta mogu da apliciraju za učešće i konkurišu za stipendiju. Kandidati moraju biti redovni studenti na osnovnim, magistarskim ili doktorskim studijama. Neophodan je visok nivo znaja engleskog jezika.
NAČIN PRIJAVE
U prilogu su 3 aplikacije. Kandidat treba da odabere jednu koja najviše odgovara njegovim potrebama, a potom popuni aplikacioni formular: http://bsu.ase.ro/?page_id=4717
Kandidati koji apliciraju za punu stipendiju su u obavezi da proslijede CV, esej i propratno pismo. Tema eseja je Fin Tech nasuprot tradicionalnim finansijskim uslugama.
Kandidati koji apliciraju za parcijalnu stipendiju su u obavezi da proslijede CV i propratno pismo.
Kandidati koji sami snose troškove su u obavezi da proslije CV.
ROK ZA PRIJAVU:
7. jun 2020. godine
Detaljnije na: http://bsu.ase.ro/?page_id=7887