KONKURS ZA STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA SPORTISTA – UDRUŽENJE MREŽA ZA IZGRADNJU MIRA

Konkurs ostaje otvoren do 23.01.2023. godine do 16:00 sati.

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji ostvaraju vrhunske sportske razultate, koji imaju prebivalište na području općine Ilijaš, a koji ispunajvaju sljedeće opće uslove:

  •  da je državaljanin BiH;
  •  da ima prebivalište na području općine Ilijaš najmanje 3 (tri) godine prije objave Konkursa;
  •  da ima navršenih 7 (sedam) godina;
  •  da je takmičar u kontinuitetu najmanje 3 (tri) godine;
  •  da je član kluba koji je prijavljen u matičnom Sportskom savezu Bosne i Hercegovine.

Zahtjev za dodjelu stipendija uspješnim sportistima sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa predaju se na šalteru Općine Ilijaš, adresa 126. Ilijaške brigade 6, sa naznakom “Prijava za sportske stipendije – Ne otvarati”. Dokumenti dostavljeni uz prijavu na Konkurs neće se vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 23.01.2023. godine do 16:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Konačna lista kandidata koji su dobili stipendiju bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranici Općine Ilijaš.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općina Ilijaš (soba 31) ili na telefon 033 580 691, prenosi ilijas.net.

Cjelokupni tekst Konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti na linku

Preuzeto sa Hoću.ba

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“