Konkurs za studentske razmjene u akademskoj 2020/21. godini

Za studente medicine koji žele dodatnu edukaciju.

 Konkurs za studentske razmjene u akademskoj 2020/21. godini
Na osnovu ugovora potpisanih u 2020.godini., Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA, SCOPE i SCORE komiteti za razmjenu raspisuju konkurs za bilateralne studentske razmjene u akademskoj 2020/21. godini.
Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta koji imaju aktivne lokalne komitete (Medicinski fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru).
Odlazak na razmjenu podrazumijeva:

  • Rad na klinici/institutu u periodu od 4 sedmice
  • Smještaj u periodu od mjesec dana u stanu/studentskom domu/porodici – ovisno o zemlji
  • Jedan obrok dnevno u periodu od 20 radnih dana ili ekvivalentni džeparac – ovisno o zemlji

Svi studenti bez obzira na članstvo u BoHeMSA udruženju imaju puno pravo na pristupanje konkursu. Konkurs traje do 28.11.2020. 23:59.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
Više informacija o načinu prijave za studentsku razmjenu, kao i uslovima prijavljivanja na istu, pogledajte na zvaničnoj stranici BoHeMSA-e klikom ovdje.
(studomat.ba)