Kreirana besplatna platforma za povezivanje mladih sa poslodavcima

Uspostavljanje održive saradnje univerziteta sa poslovni sektorom radi povećanja zaposlenja diplomanata projekat je koji finansira Evropska unija. Provodi se u okviru programa Erasmus + Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje saradnje između univerziteta i firmi kroz formiranje partnerstva u oblastima obrazovanja i transfera znanja na osnovu potreba tržišta. Cilj je i stvaranje široke mreže saradnje univerziteta i firmi u zemljama Zapadnog Balkana.

Također ojačati postojeće i uspostaviti nove start-up-e kao i razviti i implementirati programe stažiranja na osam Zapadno Balkanskih univerziteta.

“Ciljevi se žele postići kroz stalnu saradnju između WBC univerziteta i preduzeća iz Bosne i Hercegovine, Albanije i Crne Gore, te EU univerziteta iz Poljske, Španije, Srbije i Njemačke”, kazala je Nataša Tandir koordinator projekta sa Internacionalnog Burch Univerziteta.

natasa

Tako su zajedničkim radom konzorcijum univerziteta i poslovnog sektora kreirali Kalcess.net platformu kako bi povezali univerzitete sa poslovnim okruženjem i inviduama koje će imati koristi od ove zajednice.

Projekat je počeo 2020. i završava tokom novembra ove godine. Svi partneri su potpisali memorandum o saradnji po kome će i nakon završetka projekta raditi na razvoju platforme.

Kalcess.net regionalna interaktivna platforma

Kalcess.net je regionalna interaktivna platforma za povezivanje kompanija, akademaca i mladih ljudi u potrazi za različitim prilikama za saradnju.

“Jedinstvena je u pogledu ciljnih grupa kao i zemalja u kojima je prisutna, a omogućava pretraživanje i pronalaženje potencijalnih partnera za projekte, istraživanja, razmjenu informacija i druge vidove saradnje. Trenutno je prisutna u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Albaniji i Kosovu sa namjerom proširenja i na druge zemlje u regionu“, pojasnila je Nataša.

Oni koji su u potrazi za poslom objavljuju svoje vještine i kompetencije na platformi. S druge strane poslodavci imaju detaljnu pretragu obimne baze kako bi pronašli i zaposlili talentovane mlade ljude.

“Akademci putem platforme objavljuju najnovija dostignuća u oblasti nauke i struke a ujedno traži partnere i investitore za svoje buduće projekte i istraživanja. Sva interakcija je besplatna i pored networkinga omogućuje i besplatnu promociju svih registrovanih individua, kompanija i institucija“, istakla je koordinatorica.

Iako Kalcess.net tek započinje svoj put, već ima preko 200 registrovanih korisnika i preko 20 akademskih institucija.

 

Izvor: akta.ba