Letnja škola društvene angažovanosti i demokratije ANDEM

ANDEM zahvata nekoliko tematskih oblasti koje pripadaju sferama sociologije, antropologije, psihologije, politikologije i filozofije.

Škola teži kako usavršavanju teorijskog znanja iz tih oblasti, tako i problematizovanju praktične primene stečenog znanja u savremenim društvima, posebno uzimajući u obzir mogućnost društvenog angažmana.
Učesnici Škole društvene angažovanosti i demokratije će imati priliku da prošire svoje znanje o ovim aktuelnim temama kroz predavanja, diskusije, praktične vežbe, itd.. koje će voditi stručnjaci za teme društvenog angažmana, aktivizma, participativne demokratije, građanstva, filantropije, filozofije i kritičke teorije.
ANDEM organizuje Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu – vodeća naučno-istraživačka institucija na ovim prostorima koja u središtu svog rada ima društvenu angažovanost.
Više informacija na linku.