Međunarodni forum mladih 2019 o miru, socijalnoj pravdi i SDG u Indiji


Treći međunarodni forum mladih, koji će se održati od 14. do 15. septembra 2019. godine, održaće se, na temu “Mir, društvena jednakost i i održivi razvojni ciljevi (SDG)”, u Chennaiju, Indija.
OBLAST:
Obrazovanje/Politika
OPIS
Forum je djelimično finansiran. Forum će doprinijeti segmentima na visokom nivou, koji će se održati u septembru 2019. godine na temu “Partnerstvo s mladima za postizanje ciljeva održivog razvoja ljudskih prava, institucionalizacija demokratije i mira: prelazak sa politike na akciju“. Ciljevi održivog razvoja u IIF 2019 su: Cilj 3: Dobro zdravlstveno stanje i osigurati zdrav život i promovisati dobrobit Cilj 4: Kvalitetno obrazovanje „Osigurati inkluzivno i ravnopravno kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnosti cjeloživotnog učenja za sve“ Cilj 5: Rodna ravnopravnost: Postići ravnopravnost polova i osnaživanje svih žena i djevojaka, Cilj 8: Dostojanstven rad i ekonomski rast “Promovisanje održivog, inkluzivnog i održivog ekonomskog rasta, potpune i produktivne zaposlenosti i dostojnog rada za sve“. Cilj 10: Smanjenje nejednakosti u prihodima unutar i među zemljama. Cilj 13 : Klimatska akcija: Preduzeti hitne mjere za borbu protiv klimatskih promjena i njihovih učinaka. Cilj 16: Mir, pravda i jake institucije: Promovisati mirno i inkluzivno društvo za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i inkluzivne institucije na svim nivoima. Cilj 17: Partnerstva za ciljeve: Ojačati sredstva za implementaciju i revitalizirati globalno partnerstvo za održivi razvoj, a isto tako i drugi.
USLOVI
Ko se može prijaviti:
• Mora biti iznad 18 godina;
• Mora biti u stanju da govori engleski:
• Najmanje dvije godine profesionalnog iskustva u oblastima ljudskih prava, SDG, politike, ekonomije, uprave, kulture, medija, nauke ili civilnog društva;
• Snažan interes za odgovarajuću temu Foruma:
• Otvoreno za sve regije.
NAČIN PRIJAVE
Prijavite se onlajn klikom na sljedeci LINK:
ROK ZA PRIJAVU:
24. avgust 2019. godine.
VIŠE INFORMACIJA:
Od 2017. godine, Međunarodni forum mladih (IIF) postao je platforma na kojoj mladi mogu doprinijeti raspravama o politici na Međunarodnoj platformi kroz svoje kolektivne ideje, rješenja i inovacije. Forum omogućava predstavnicima organizacija i mreža koje se bave mladima i omladinom, zagovornicima mladih i drugima da vode dijalog sa kreatorima međunarodne politike i da istraže načine i sredstva za promovisanje razvoja i angažovanja mladih.
Detaljnije: http://internationalyouthforum.org/
Izvor: mladiinfo.me