Mladi iz Kick-a pozivaju građane da izađu na izbore

Mladi Kicka, kao odgovorni i aktivni sudionici svih društvenih procesa u našem gradu, pred lokalne izbore pozivaju građane sa pravom glasa da izvrše svoju građansu dužnost, izađu na izbore i izaberu naše predstavnike u vlasti na lokalnom nivou za naredne četiri godine. Jer nas se tiče ko će i kako će odlučivati o bitnim pitanjima u naredne četiri godine.
Jer svi vi sa pravom glasa možete odlučivati 15. novembra.

(mreža-mira)