MoviEQ takmičenje – “Ja vidim drugačije “

Od 2016. godine IOM je počeo sa realizacijom MoviEQ radionica u zajednicama širom Bosne i Hercegovine. Od tada, pa do danas, realizirano je oko 200 radionica, gdje smo upoznali oko 2000 mladih.

Kroz ove radionice mladi su učili o niz tema poput kritičkog razmišljanja, komunikacije, aktivnog slušanja, emocionalne inteligencije, itd. – sve kroz interaktivni rad i iskustveno. Sada, šest godina poslije, kada se prisjećamo početaka MoviEQ radionice, želimo da dodatno saznamo o iskustvu ovih mladih ljudi, da čujemo/vidimo njihov pogled na svijet i kako su naučili da gledaju na stvari iz različitih perspektiva, “izvan kutije”, uvažavajući i sebe i druge. Vodeći se tom namjerom, odlučili smo pokrenuti poziv za učesnike MoviEQ radionice pod nazivom “JA VIDIM DRUGAČIJE”.
Pozivamo mlade koji su učestvovali na MoviEQ radionicama da nam pokažu svoj pogled na svijet kroz tekst, pjesmu, fotografiju, video, strip, ili bilo koji drugi kreativni/umjetnički sadržaj koji osmisle.
Ovaj poziv je otvoren od 16. juna, do 15. augusta. Poziv je takmičarskog karaktera, najuspješniji radovi će biti nagrađeni, a njihovim kreatorima će biti ponuđene dodatne prilike, o kojima ćemo pisati u narednom periodu. Nagrade za najuspješnije radove su torba za laptop, jakna, termos boca i mobilni Bluetooth zvučnik.
Uslovi učešća

 • Pravo učešća na ovom pozivu imaju svi mladi sa teritorije Bosne i Hercegovine koji su bili učesnici MoviEQ radionica u sklopu projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini;
 • Pošiljalac fotografije/videa/ostalog sadržaja mora imati neotuđiva autorska prava na sadržaj koji šalje, a koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima;
 • Sadržaji koje sadrže scene nasilja ili su uvredljive po vjerskoj, nacionalnoj i drugim osnovama neće ući u razmatranje;
 • Za obradu fotografija i videa može se koristiti neki od pomoćnih programa (Indesign, Photoshop, Lightroom, Premiere).

Kao učesnik poziva prihvatate sljedeće:

 • Da nastalo djelo kojim ste se prijavili na konkurs ostaju u vlasništvu IOM-a, te da ih organizator konkursa može koristiti u promotivne svrhe Projekta bez isplate dodatne naknade;
 • Organizator se obavezuje da neće prodavati fotografije ni pod kojim uslovima;

Za učešće je potrebno poslati sljedeće (putem email-a):

 • Ime i prezime;
 • Autorski uradak (za fotografije jpg format; video u različitim formatima: mkv, mpeg, avi, mp4);
 • Naziv fajla;
 • Lokaciju fotografije/videa;
 • Izjavu o autorstvu (ispod):

Izjavljujem da je priloženo djelo proizvod moje individualne tvorevine, to jest, da sam ja isključivi stvaralac ovog djela, koju ovim putem dostavljam IOM-u u svrhu njene objave na web stranici i društvenim mrežama IOM-a, a za potrebe poziva.
Tehničke specifikacije fotografije:

 • Naziv fajla: Ime_Prezime_Naziv fotografije.jpg
 • Fotografija moraju biti isključivo u digitalnoj formi i to JPEG format
 • Fotografija mora biti MINIMALNO 3000 piksela po dužoj strani (300 DPI)
 • Maksimalna veličina fotografije je 5 MB (ukoliko fotografije pojedinačno ili zbirno zauzimaju više od 5 MB, pošaljite ih kao odvojene fajlove ili preko file transfera servisa po sopstvenoj želji)
 • Fotografije ne smiju imati vodeni žig (watermark)

Tehničke specifikacije videa:

 • Kratki video u trajanju do tri minute, minimalne rezolucije 1920×1080;
 • Video se može snimiti mobilnim telefonom, fotoaparatom ili kamerom;
 • Video se mora snimati u horizontalnom položaju kamere;
 • Video radove poslati putem servisa za slanje fajlova preko Weba (WeTransfer, Google Drive, DropBox, MediaFire i sl.)
 • U video snimcima se ne mogu koristiti autorska djela (npr. muzika) bez prethodnog odobrenja autora.

Specifikacije za ostali sadržaj:

 • Tekstualni uradci trebaju da se pošalju u Word datoteci, u prepoznatljivom fontu (Arial, Times New Roman, Calibri i sl.), veličina fonta 12.
 • Likovni uradci se mogu skenirati ili fotografirati te poslati na email organizatora, s tim da će u završnim fazama promocije radova isti trebati dostaviti lokalnim koordinatorima kako bi rad mogao biti izložen.

Rok i načini za dostavljanje sadržaja:

 • Rok za dostavljanje sadržaja je 15.08.2021. godine

Sadržaj se dostavlja na e-mail adresu movieqact@gmail.com ili putem nekog od servisa za slanje fajlova (WeTransfer, Google Drive, DropBox, MediaFire i sl.) sa naznakom “Ja vidim drugačije”.
S radošću očekujemo vaše radove i želimo vam puno sreće!
(mreža-mira)

Posljednji postovi