Mreža za izgradnju mira: Poziv na akciju solidarnosti

Mreža za izgradnju mira koja okuplja 205 članica, udruženja/udruga, fondacija i škola svim izabranim i imenovanim na svim nivoima vlasti u BiH dostavlja zahtjev za solidarisanjem, uslijed vanredne situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 sa sljedećim sadržajem:
Mreža organizacija civilnog društva u BiH poziva sve izabrane i imenovane na svim nivoima vlasti u BiH da se solidarišu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pojavom koronavirusa u BiH, te da se Izjavom u prilogu ovog dopisa odreknu dijela svojih neto primanja (plate i naknade), u skladu sa svojim mogućnostima, te u skladu s procedurama sektora za financije institucije koja vrši obračun njihovih primanja, taj iznos proslijede u dobrotvorne svrhe.
Naime, posljedice s kojima se Bosna i Hercegovina suočava se već sada osjete u svim sferama društva, a ponajviše u oblasti zdravstva i ekonomije. Poštujući mjere kriznih štabova oba entiteta, mnogi poslodavci i privrednici zajedno sa svojim uposlenicima/ama trpe ogromne gubitke, te se sve više poslodavaca odlučuje na otpuštanje radnika/ica uslijed nemogućnosti da financijski iznesu period u kojem se trenutno nalazimo, a za koji se ne može predvidjeti koliko dugo će trajati. Zbog gubitka posla mnogi/e naši/e građani i građanke će biti u teškoj ekonomskoj situaciji, te će trebati našu pomoć. Stoga, mreža organizacija civilnog društva poziva sve odgovorne izabrane i imenovane na svim nivoima vlasti u BiH da se solidarišu i da se odreknu dijela svojih neto primanja, koje uključuju i platu i naknade koje im se isplaćuju na njihovo ime, počevši od mjeseca maja/svibnja 2020. godine pa do daljnjeg i doznače fond na koji se sredstva preusmjeravaju.
World Peace Archives - Blog Pyramid
Budući da su već sada neki izabrani/e pojedinci/ke ili politički subjekti najavljuju slanje u parlamentarnu proceduru inicijativa kojima bi se u skladu sa zakonodavnim procedurama od svih izabranih tražilo izglasavanje smanjenja primanja administrativnim radnicima/ama, zastupnicima/ama i ministrima/cama na svim nivoima vlasti u BiH, a kako poznajemo zakonodavne procedure, te Ustav BiH, kao i način odlučivanja u skupštinama, jasno nam je da će sve na kraju završiti i ostati samo na pokušaju.
Stoga smo za sve vas pronašli jedini mogući način, a koji u skladu sa vanrednom situacijom s kojom se svi suočavamo zahtjeva hitnost te odgovornost svakog/e pojedinca/ke, a prije svega onih koji su na mjestima odlučivanja, te očekujemo da ćete kao odgovorni/e predstavnici/e zakonodavnih i izvršnih tijela na svim nivoima vlasti, biti u službi građana i građanki, i pomoći najugroženijim da prebrode socio ekonomsku krizu.
Ispred Mreže za izgradnju mira kontakt osoba za više informacija je:
Maja Gasal-Vražalica (maja@afw.ba, 061/531 144)
DOPIS i IZJAVA se dostavljaju institucijama i svakom pojedinačnom izabranom/imenovanom:

 • Članovima Predsjedništva BiH
 • Vijeću ministara BiH
 • Parlamentarnoj skupštini BiH (Predstavnički i Dom naroda BiH)
 • Parlament Federacije BiH (Predstavnički i Dom naroda)
 • Predsjedniku i potpredsjednicim FBiH
 • Uredu Premijera FBiH
 • Članovima Vlade FBiH
 • Uredu Predsjednice Republike Srpske
 • Narodnoj skupštini Republike Srpske (Predstavnički dom i Vijeće naroda RS)
 • Uredu Premijera RS
 • Članovima Vlade RS
 • Skupštini Kantona Sarajevo
 • Uredu Premijera KS
 • Vladi KS
 • Skupštini BPK kantona
 • Uredu premijera BPK
 • Vladi BPK
 • Skupštini Ze-Do kantona
 • Uredu premijera Ze-Do kantona
 • Vladi Ze-Do kantona
 • Skupštini Tuzlanskog kantona
 • Uredu premijera TK
 • Vladi TK
 • Skupštini Unsko-sanskog kantona
 • Uredu premijera USK
 • Vladi USK
 • Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije
 • Uredu premijera HNK
 • Vladi HNK
 • Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona/županije
 • Uredu premijera Zapadno-hercegovačkog kantona/županije
 • Vladi Zapadno-hercegovačkog kantona/županije
 • Skupštini Srednjobosanskog kantona/županije
 • Uredu premijera Srednjobosanskog kantona/županije
 • Vladi Srednjobosanskog kantona/županije
 • Skupštini Posavskog kantona/županije
 • Uredu premijera Posavskog kantona/županije
 • Vladi Posavskog kantona/županije
 • Skupštini Kantona/županije 10
 • Uredu premijera Kantona/županije 10
 • Vladi Kantona/županije 10
 • Svim načelnicima i gradonačelnicima, vijećnicima/odbornicima u općinama/opštinama/gradovima u BiH
mreža-mira