Muslim Aid: Klikni i doniraj za borbu protiv koronavirusa

U skladu sa novonastalom pandemijom koronavirusa (COVID-19) humanitarna organizacija Muslim Aid UK je objavila apel za donacijama u cilju prikupljanja novčanih sredstava. Prikupljena novčana sredstva koristiti će se u svrhu kupovine neophodnih resursa za borbu protiv koronavirusa.

Dio prikupljenih sredstava će se donirati i na području Bosne i Hercegovine kroz područni ured Muslim Aid Sarajevo. Prioritet je pomoći najugroženijim stanovnicima kroz donacije higijenskih potrepština i ostalih neophodnih resursa za borbu protiv koronavirusa.
Vaše donacije možete realizovati na stranici Muslim Aid UKhttps://www.muslimaid.org/appeals/covid19/
Sve aktivnosti koje implementira i koje će u budućnosti implementirati organizacija Muslim Aid Sarajevo možete pronaći na njihovoj zvaničnoj fb stranici https://www.facebook.com/Muslim-Aid-Sarajevo-114860818910861/