Nacionalni demokratski institut i Grupa 9 Vas sa zadovoljstvom pozivaju da učestvujete u konsultativno-stručnoj online panel diskusiji!


Grupa 9 je prethodne godine započela rad na zajedničkom dokumentu koji bi bio platforma za postavljanje okvira kada je riječ o zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini.
U tu svrhu pripremljeno je kratko istraživanje sadržano od diskusija tokom fokus grupa sa mladim ljudima širom BiH, te od dubinskih intervjua sa različitim učesnicima u procesu (uključujući poslodavce, predstavnike biroa za zapošljavanje, stručnjake iz oblasti ljudskih resursa te istraživače koji se bave strategijom zapošljavanja).
Istraživanje će biti predstavljeno na događaju koji NDI i Grupa 9 organizuju u tzv. HIBRIDNOJ FORMI (sa mogućnošću online učešća) 22.05.2021. godine. 
Događaj je zamišljen kao konsultativna panel diskusija sa učešćem različitih učesnika i učesnica procesa.
Učestvovati možete putem Zoom platforme, a događaj će biti prenošen i uživo putem FB stranice Grupe 9.
Prilozi: