Nagradili smo najbolje jer #fakatjevakat za mlade

Gdje se nalaze mladi danas?
Gdje god da se okrenemo, vidjet ćemo mlade – u omladinskim udruženjima, na sportskim natjecanjima, u organima odlučivanja. Iako je jako bitno da se mladima strateški pristupa na svim nivoima organizovanja, njihov život se prije svega dešava na nivou lokalne zajednice. Neke lokalne zajednice u Bosni I Hercegovini kreiraju i provode politike koje pružaju podršku mladim ljudima i ulažu u razvoj zajednica u kojima mlada osoba može živjeti, napredovati i biti odgovoran/na građanin/ka bh društva.

I dok svi pričaju o negativnim trendovima odlaska mladih, nemaru vlasti i pasivnosti građana, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odlučili su odati priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.
Priznanja su dodijeljena za postignuća u 2020. godini i to za pet lokanih zajednica:

  1. Lukavac – Lider u oblasti podrške omladinskom aktivizmu i organizovanju mladih
  2. Jablanica – Lider u oblasti obezbjeđivanja prostora za mlade i rad sa mladima
  3. Ilidža – Lider u oblasti lokalnih politika za mlade
  4. Prijedor – Lider u podršci razvoja potencijala mladih
  5. Centar Sarajevo – Lider u oblasti zapošljavanja mladih

Krovna tijela mladih u Bosni i Hercegovini za dodjelu priznanja lokalnim zajednicama raspisala su javni poziv za sve lokalne zajednice u BiH koje su u proteklom periodu realizovale aktivnosti i programe podrške za mlade. Priznanja su dodijeljena u okviru inicijative za poboljšanje položaja mladih Fakat je vakat za mlade 2.0 koju zajednički realizuju sva tri krovna tijela mladih u BiH.
“U BiH postoje zajednice koje strateški i kontinuirano rade na poboljšanje uslova i kvaliteta života mladih ljudi u njima i za takve zajednice se treba znati i trebaju biti primjerom pozitivne prakse. Vjerujemo da će ove zajednice biti primjer nekim drugim zajednicama, koje će pozitivne prakse početi primjenjivati i u svome radu.” – poručuju Asja Dizdarević, predsjednica Vijeća mladih Federacije BiH.
Cilj raspisivanja javnog poziva bio je potaknuti i druge lokalne samouprave da učine više na unaprjeđenju položaja mladih u njima. Priznanja drugi put za redom dodjeljuju krovne organizacije za mlade u Bosni I Hercegovini u sklopu zajedničke saradnje, započete u prošloj godini.
Fakat je vakat za mlade 2.0 inicijativa je koju je Vijeće mladih FBiH pokrenulo u saradnji sa drugim krovnim tijelima s ciljem kreiranja boljih uslova za život mladih u BiH, jačanja njihovih prava, intenziviranja saradnje struktura vijeća mladih te osnaživanja omladinskog sektora.
Projekat se implementira zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
(vijecemladih.ba)