Nagradni konkurs za najbolju fotografiju, video i drugi kreativni/umjetnički sadržaj

Centar za demokratizaciju društva “Naša zajednica” iz Velike Kladuše raspisuje nagradni konkurs za najbolju fotografiju, video i drugi kreativni/umjetnički sadržaj na temu “Kulturna baština Krajine”. Autori pobjedničkih radova u sve tri kategorije konkursa osvojiće vrijedne nagrade, dok će po 10 najbolje ocijenjenih radova iz svake kategorije biti dio završne izložbe “Povratak u budućnost: Krajina”.

Najbolji radovi u sklopu svake kategorije biće izabrani kombinacijom glasova stručnog žirija i publike na društvenim mrežama (Facebook i Instagram) Naše zajednice.
PRAVILA:
Kategorije konkursa
fotografija
video
ostalo (tekstovi u formi poezije, kratke priče ili novinskog članka, 2D i 3D animacije, likovni radovi)
Nagrade po kategorijama:
digitalni fotoaparat
smartphone
laptop
Uslovi učešća
Pravo učešća na konkursu imaju sva lica sa teritorije Bosne i Hercegovine u dobnoj grupi od 14 do 30 godina starosti;
Pošiljalac fotografije/videa/ostalog sadržaja mora imati neotuđiva autorska prava na sadržaj koji šalje, a koja su definisana važećim zakonima o autorskim pravima;
Sadržaji koje sadrže scene nasilja ili su uvredljive po vjerskoj, nacionalnoj i drugim osnovama neće ući u razmatranje;
Za obradu fotografija i videa može se koristiti neki od pomoćnih programa (Indesign, Photoshop, Lightroom, Premiere).
Kao učesnik konkursa prihvatate sljedeće:
Da nastalo djelo kojim ste se prijavili na konkurs ostaju u vlasništvu Naše zajednice te da ih organizator konkursa može koristiti u promotivne svrhe Projekta bez isplate dodatne naknade;
Organizator se obavezuje da neće prodavati fotografije ni pod kojim uslovima;
Da u slučaju otkrivenih nepravilnosti ili netačnosti podataka i materijala koje ste poslali, Naša zajednica zadržava pravo da Vam oduzme nagradu te da nadoknadite materijalnu štetu nastalu Vašim postupkom.
Specifikacije konkursa:
Na konkursu pravo učešća nemaju članovi žirija i rukovodstvo Naše zajednice;
Jedna osoba može da konkuriše sa maksimalno 5 radova, u tri različite kategorije (npr. 3 fotografije, jedan video uradak i jedna kratka priča);
U tom slučaju, samo jedan uradak može biti izabran u najboljih 3.
Za učešće je potrebno poslati sljedeće (putem email-a):
Ime i prezime;
Autorski uradak (za fotografije jpg format; video u različitim formatima: mkv, mpeg, avi, mp4);
Naziv fajla;
Lokaciju fotografije/videa;
Izjavu o autorstvu (ispod):
Izjavljujem da je priloženo djelo proizvod moje individualne tvorevine, to jest, da sam ja isključivi stvaralac ovog djela, koju ovim putem dostavljam Našoj zajednici u svrhu njene objave na web stranici i društvenim mrežama Naša zajednice, a za potrebe konkursa.
Djela uz koje ne bude priložena izjava neće biti uzete u razmatranje.
Tehničke specifikacije fotografije:
Naziv fajla: Ime_Prezime_Naziv fotografije.jpg
Fotografija moraju biti isključivo u digitalnoj formi i to JPEG format
Fotografija mora biti MINIMALNO 3000 piksela po dužoj strani (300 DPI)
Maksimalna veličina fotografije je 5 MB (ukoliko fotografije pojedinačno ili zbirno zauzimaju više od 5 MB, pošaljite ih kao odvojene fajlove ili preko file transfera servisa po sopstvenoj želji)
Poželjno da fotografija ima EXIF podatke (ukoliko žiri bude zahtijevao EXIF podatke, a isti budu uskraćeni, ta fotografija će biti eliminirana iz konkursa)
Fotografije ne smiju imati vodeni žig (watermark)
Tehničke specifikacije videa:
Od učesnika se očekuje da kreiraju kratki video u trajanju do tri minute, minimalne rezolucije 1920×1080;
Video se može snimiti mobilnim telefonom, fotoaparatom ili kamerom;
Video se mora snimati u horizontalnom položaju kamere;
Video radove poslati putem servisa za slanje fajlova preko Weba (WeTransfer, Google Drive, DropBox, MediaFire i sl.)
U video snimcima se ne mogu koristiti autorska djela (npr. muzika) bez prethodnog odobrenja autora.
Specifikacije za ostali sadržaj:
Tekstualni uradci trebaju da se pošalju u Word datoteci, u prepoznatljivom fontu (Arial, Times New Roman, Calibri i sl.), veličina fonta 12.
Likovni uradci se mogu skenirati ili fotografirati te poslati na email organizatora, s tim da su autori dužni dostaviti pobjedničke radove na izložbu povodom završetka konkursa.
Rok i načini za dostavljanje sadržaja:
Rok za dostavljanje sadržaja je 30.03.2021. godine
Sadržaj se dostavlja na e-mail adresu zajednicanasa@gmail.com ili putem nekog od servisa za slanje fajlova (WeTransfer, Google Drive, DropBox, MediaFire i sl.) sa naznakom “Za konkurs”.
(hocu.ba)