Nagradno takmičenje za kreativno rješenje vizuelnog identiteta i slogana za Europe House u Sarajevu, BiH

Info centar Evropske unije u BiH poziva sve zainteresirane i kreativne osobe da sudjeluju u takmičenju za kreiranje loga, slogana i murala za  Europe House u Sarajevu. Europe House je mjesto za druženja, prezentacije, debate, umjetničke izložbe, književne večeri, kamerne muzičke koncerte, predstave, radionice, filmske projekcije i sve aktivnosti koje osnažuju i podržavaju izgradnju zajedničke budućnosti Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

Takmičenje je otvoreno za umjetnike, dizajnere, studente vizuelnih umjetnosti, jezikoslovce i sve ostale kreativce. Jedini uvjet je da učesnici takmičenja moraju biti državljani Bosne i Hercegovine dobi od najmanje 16 godina.

Takmičenje će se provesti u tri kategorije, i to:

1 – LOGOTIP S TIPOGRAFIJOM,

2 – SLOGAN, i

3 – MURAL

Svaki učesnik u takmičenju, kao pojedinac ili grupa/tim od najviše tri člana, može po sopstvenom izboru kandidovati svoje kreativne prijedloge u jednoj, dvije ili u sve tri kategorije. U svakoj kategoriji moguće je predstaviti najviše dva različita kreativna prijedloga.

Takmičenje je otvoreno do ponedjeljka, 10.04.2023. u 12 sati. Sve prijave će peteročlana komisija ocjenjivati prema sljedećim kriterijima:

 • Originalnost i kreativnost
 • Relevantnost u odnosu na ulogu Europe House
 • Jednostavnost i prepoznatljivost
 • Mogućnost primjene na različite marketinške materijale i kanale komunikacije

Pobjednički radovi, po jedan u svakoj kategoriji, će biti nagrađeni sljedećim novčanim nagradama:

1 – LOGOTIP S TIPOGRAFIJOM: 3.200 KM

2 – SLOGAN: 900 KM

3 – MURAL: 4.600 KM

Pravila i opis takmičenja:

Kategorija 1 – LOGOTIP S TIPOGRAFIJOM

 • Svaki učesnik može predati najviše dva različita prijedloga logotipa s tipografijom;
 • Trebalo bi prezentirati primjenu logotipa sa tipografijom na štampanim materijalima, vizualima za društvene mreže i druge oblike online komunikacija, te eventualnu 3D izvedbu logotipa;
 • Prijedlog za logo treba da sadrži znak (grafički element) i logotip (ispis sa punim nazivom EUROPE HOUSE / EVROPSKA KUĆA);
 • Logotip bi trebao biti komplementaran logotipu/amblemu Evropske unije, iako nije nužno da bude u plavoj i žutoj boji.;
 • Prijedlog likovnog rješenja treba sadržavati:
 • znak / logotip: puni kolor i crno/bijelo; 300 dpi JPG, TIF i PDF, umanjen na 1 cm visine, uvećan do A4 formata uz osnovne standarde;
 • pozitiv, negativ, odnos znaka i logotipa, sastav karakterističnih boja (upotreba znaka u boji i crno-bijeloj varijanti);
 • standard tipografije i fonta uz znak i logotip, definiciju karakterističnog pisma (primarna i eventualno sekundarna tipografija);
 • minimalni prostor oko logotipa, dopuštena umanjenja, upotreba u različitim formatima – vertikalni i horizontalni – sve prikazano u svim varijantama korištenja logotipa;
 • Uz grafičku prezentaciju potrebno je priložiti kratki tekstualni opis ideje i značenja (do 300 riječi), u PDF formatu;
 • Autor(i) pobjedničkog prijedloga će biti obavezni u roku od 10 dana od dana obavijesti proizvesti i dostaviti Info Centru EU knjigu standarda na temelju odabranog rješenja.

Kategorija 2 – SLOGAN

 • Svaki učesnik može predati najviše dva različita prijedloga slogana;
 • Slogan treba biti originalan, kreativan, kratak i jasan, te treba odražavati ulogu Europe House;
 • Slogan treba biti na engleskom i jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine;
 • Prijedlog slogana treba biti dostavljen u PDF formatu;
 • Uz slogan potrebno je priložiti kratki tekstualni opis ideje i poruke (do 300 riječi).

Kategorija 3 – MURAL 

 • Mural treba da oslikava jedinstvo Bosne i Hercegovine i Evropske unije tj. mjesto BiH u srcu Evrope;
 • Svaki učesnik može predati najviše dva različita prijedloga murala;
 • Ilustracije tj. crteže ili fotografije dizajna ili grafičkog rješenja (do 15 ilustracija za svaki prijedlog) potrebno je dostaviti u digitalnom JPG ili PDF formatu, u rezoluciji koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad;
 • Prijavljeni radovi mogu biti zidno slikarstvo, grafiti, kolaž ili bilo koja druga kombinovana dvodimenzionalna tehnika koja se može aplicirati oslikavanjem ili putem štampanih zidnih tapeta;
 • Zid predviđen za mural je dimenzija 15,35 x 3,05 metara (Š x V) i nalazi se na zadnjoj strani centralne multifinkcionalne dvorane budućeg Europe House. Tehničke napomene: 1) Gornji dio murala će biti vidljiviji od donjeg koje će do visine od približno 120 cm  djelomično zaklanjati stolice; 2) U prostoru se nalaze dva noseća betonska stuba koja iz određenih uglova djelomično presjecaju pogled na mural kao cjelinu; 3) Predmetni zid je blago ulegnutog tj. konkavnog oblika.
 • Predloženi mural može pokrivati cijelu površinu ili samo dio površine zidova.
 • Uz grafičku prezentaciju potrebno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje (od 150 do 500 riječi) u PDF formatu, koje treba da sadrži naziv djela, opis ideje i značenja, te tehnički opis rada tj. likovne tehnike i medija koji će biti korišteni u realizaciji.
 • Autor(i) pobjedničkog idejnog rješenja će biti obavezni realizovati svoj prijedlog (oslikavanjem murala ili nadzorom u procesu lijepljenja štampanih tapeta – u zavisnosti od predložene tehnike) u prostoru Europe House, na adresi Titova 62 (Zgrada Vječne vatre) u Sarajevu, u roku od najviše 15 radnih dana od dana uvođenja u prostor. Info centar Evropske unije će pokriti troškove materijala potrebnih za oslikavanje zidova ili štampanja tapeta, na temelju pobjedničkog prijedloga.
 • Zainteresirani kreativci mogu u toku trajanja Takmičenja pogledati uživo zid namijenjen za mural uz prethodnu najavu i dogovor o terminu. Zahtjevi se mogu dostaviti na email info@euic.ba .

Prijave na takmičenje potrebno je poslati na email adresu: europehouse@euic.ba . Za sve prijave pristigle do krajnjeg roka za predaju Info centar Evropske unije će poslati povratni email s potvrdom o prijemu. Svaki pojedničani prijedlog, pod svakom od kategorija, treba biti dostavljen u zasebnoj email poruci. Predmet email poruke treba da sadrži jedan od tri naziva kategorija (LOGOTIP, SLOGAN ili MURAL), redni broj prijedloga (1 ili 2) i ime predlagača (ime i prezime autora ili slobodno odabrani naziv grupe autora).

U prilogu email prijave potrebno je dostaviti:

 1. Prijavni obrazac koji treba da sadrži dole navedene podatke, u PDF formatu,
 2. Kreativno rješenje (u propisanom formatu) i
 3. Tekstualno obrazloženje (opis ideje i značenje) u PDF formatu.

Prijavni obrazac (popuniti tabelu i dostaviti u PDF formatu u prilogu email prijave)

Ime i prezime autora(ili naziv tima i imena i prezimena svih članova tima, od koji je prva navedene osoba predstavnik tima)
Vrsta (logotip, slogan ili mural) i naziv rada
Email adresa
Poštanska adresa autora (ili predstavnika grupe/tima autora)
Broj telefona
Izjava  Ja (mi) gore navedeni potvrđujem(o) da je prijavljeni rad moje/naše originalno djelo i izjavljujem(o) da učešćem u ovom takmičenju u potpunosti prihvatam(o) propozicije i pravila takmičenja.

Propozicije nagradnog takmičenja

ČLAN 1: ORGANIZATOR

Info centar Evropske unije u BiH, Skenderija 3a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, (u daljem tekstu: Organizator) ovim putem javno objavljuje pravila za Nagradno takmičenja za kreativna rješenja vizuelnog identiteta i slogana za Europe House u Sarajevu, BiH. (u daljem tekstu: Takmičenja). Učešćem u ovom Takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 2: TRAJANJE TAKMIČENJA

Takmičenje će se realizovati od 22.03.2023. do 10.04.2023. u 12 sati.

ČLAN 3: PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u Takmičenju imaju svi državljani Bosne i Hercegovine dobi od najmanje 16 godina na zadnji dan roka za predaju prijave na Takmičenje, osim uposlenika Info centra Evropske unije u BiH i Ureda Evropske unije u Bosni i Hercegovini te članova njihovih užih porodica (u daljem tekstu: Učesnik). Dozvoljeno je učestvovanje u sve tri kategorije.

Dozvoljeno je pojedinačno sudjelovanje, kao i sudjelovanje u timu od najviše tri (3) člana. Jedna osobe može učestvovati samo u jednom timu.

ČLAN 4: KAKO UČESTVOVATI U TAKMIČENJU

Rok za prijavu na Takmičenje je 10.04.2023. u 12 sati. Prijave pristigle poslije navedenog roka se neće uzeti u razmatranje. Svi kreativni prijedlozi moraju biti autentični i originalni. Svi oblici plagijarizma će rezultirati diskvalifikacijom. Samo prijedlozi koji ranije nisu objavljeni i koji nisu učestvovali u drugim takmičenjima mogu biti prijavljeni u ovom Takmičenju. Prijave trebaju biti pripremljene i predate u skladu s ovdje navedenim Pravilima i Propozicijama.

ČLAN 5: KRITERIJI ZA ODABIR

Osnovni kriteriji za odabir najboljih prijedloga su:

 • Originalnost i kreativnost
 • Relevantnost u odnosu na ulogu Europe House
 • Jednostavnost i prepoznatljivost
 • Mogućnost primjene na različite marketinške materijale i kanale komunikacije

Sve prijave moraju ispunjavati standarde i pravila navedena u pozivu Takmičenja. Standardni kriteriji ocjenjivanja su skladnost sa temom i zadanim smjernicama. Standard kvaliteta vizualnog rješenja (uključujući način korištenja vizuelnih elemenata, tipografije i dr.), kreativnost i inovativnost (originalnost, estetika, umjetnička kvaliteta) i relevantnost (za specifičnu svrhu). Primjenjivost u raznolikim medijima i izvedivost u različitim tehnologijama trebaju biti ugrađeni u cjelovito promišljeno rješenje koje nastaje na temelju poznavanja mogućnosti i ograničenja u krajnjim aplikacijama te ih vješto koristi.  Primjenjivost u štampi, na internetu, znakovima (bilbordima, panoima itd.), na promotivnim artiklima (majice, kape, šolje itd.), digitalnim medijima,  pojavljivanja u prostoru  ravnopravni su segmenti upotrebe.

ČLAN 5: NAGRADNI FOND

Na osnovu odredbi ovih Pravila, nagrade će biti dodijeljene za po jedan prijedlog iz svake od tri navedene kategorije koje komisija ocijeni najboljim.

Autoru ili grupi autora pobjedničkog rada će pripasti sljedeće nagrade:

1 – LOGOTIP S TIPOGRAFIJOM: 3.200 KM

2 – SLOGAN: 900 KM

3 – MURAL: 4.600 KM

Niže rangirani prijedlozi neće biti nagrađeni.

ČLAN 6: IZBOR I PROGLAŠENJE POBJEDNIKA
Komisija od pet članova, renomiranih stručnjaka iz oblasti dizajna i komunikacija će bodovati svaku važeću pristiglu prijavu, ocjenjujući prijedloge učesnika. Pobjednici će biti proglašeni najviše 10 dana od isteka roka za prijavu. Pobjednici će biti kontaktirani putem e-maila, a njihova imena će biti objavljena na web stranici euinfo.ba i društvenim mrežama Info centra Evropske unije. Organizator zadržava pravo da ne proglasi pobjednika i ne dodijeli nagradu za logotip, slogan i/ili mural ukoliko niti jedan od pristiglih prijedloga komisija ne bude zadovoljavajuće ocijenila. Odluka komisije je konačna.

ČLAN 7.  PRAVA VLASNIŠTVA i PRAVA NA RASPOLAGANJE
Info centar Evropske unije zadržava sva prava na pobjednički logotip, slogan i mural, uključujući prava na njihovo uređivanje, preslikavanje, prijenos, distribuciju, vlasnička prava i prava intelektualnog vlasništva. Svi troškovi koje proizlaze iz povrede vlasničkih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva  isključiva su odgovornost njihovog podnositelja. Dodjela nagrade može se otkazati ako dođe do ozbiljne diskvalifikacije kao što je plagijarizam pobjedničkog loga/slogana/murala. Svi pobjednici obavezni su dostaviti izvorne datoteke dizajna.

Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljene, kasne, nepotpune, netačne, ili pogrešne prijave. Prijave se neće vraćati te iste postaju trajno vlasništvo Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Prijavom na Takmičenje svi učesnici pristaju da Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima pravo da bez finansijske naknade javno predstavi ili na druge načine koristi prijavljene radove u skladu sa potrebama Takmičenja.

ČLAN 8: PONAŠANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA U SKLADU S PRAVILIMA
Učesnici Takmičenja i pobjednici trebaju se pridržavati pravila ponašanja na društvenim mrežama i drugim oblicima i kanalima Internet i javnih komunikacija. Organizator zadržava pravo da isključi Učesnika iz Takmičenja ili diskvalifikuje pobjednika bez navođenja posebnog razloga, ako taj učesnik osobno ili kroz njegove/njene profile na društvenim mrežama pokaže znakove neprimjerene komunikacije ili prekrši navedena pravila. Organizator nije odgovoran za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa učešćem u Takmičenju.

ČLAN 9: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA
Učešćem u ovom Takmičenju, Učesnici su saglasni da se, ako postanu pobjednici, njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u online, štampanom, zvučnom i video materijalu. Učestvovanjem u ovom Takmičenju, Učesnici su saglasni da pristaju na obradu svih ličnih podataka unesenih u aplikaciju. Obrada ličnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontaktiranja pobjednika te dokaza o učešću u Takmičenju. Organizator se obavezuje postupati s ličnim podacima u skladu s Općom uredbom Evropske unije o zaštiti podataka i privatnosti osoba.

ČLAN 10: IZMJENE I PREKID TAKMIČENJA
Info centar Evropske unije u Bosni i Hercegovini ima potpuno pravo da otkaže, izmijeni/ili koriguje Takmičenje u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Učesnici će o izmjenama ili prekidu Takmičenja biti obavješteni putem društvenih mreža i internet stranice Organizatora.

ČLAN 11: POREZI
Organizator ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenim na ovom Takmičenju.

ČLAN 12. PRIHVATANJE PRAVILA
Prijavom na Takmičenje, učesnici u potpunosti prihvataju sva pravila koja su navedena u ovom pozivu i prihvataju odluku Info centra Evropske unije i komisije za ocjenu pristiglih prijedloga čije odluke će biti konačne i obavezujuće.

Nagradno takmičenje za kreativno rješenje vizuelnog identiteta i slogana za Europe House u Sarajevu, BiH – EU Info Center

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

Posljednji postovi