Najava konferencije na temu odgovora na demografske promjene u jugoistočnoj Evropi u Sarajevu


Sarajevo, 14. oktobar 2019. — Konferencija na temu odgovora na demografske promjene u jugoistočnoj Evropi kroz jačanje ljudskog kapitala, rodne ravnopravnosti i ljudskih prava održat će se u Sarajevu, 21. i 22. oktobra 2019. godine.
Regionalnu konferenciju na visokom nivou, pod nazivom „Populacijska dinamika, ljudski kapital i održivi razvoj u jugoistočnoj Evropi“ organizira UNFPA, Populacijski fond Ujedinjenih naroda, u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Vijećem za regionalnu saradnju (RCC) i Ekonomskom komisijom Ujedinjenih naroda za Evropu (UNECE). Događaj podržavaju uredi rezidentnih koordinatora UN-a u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i Ured UN-ovog koordinatora za razvoj na Kosovu[1], te Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Visoki komesarijat Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).
Konferencija će okupiti predstavnike vlasti, akademske zajednice, civilnog društva, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih multilateralnih institucija u jugoistočnoj Evropi kako bi razgovarali o demografskim trendovima poput niske stope fertiliteta, starenja stanovništva i migracija te kako ove izazove pretvoriti u prilike za ulaganje u ljudski kapital, veću rodnu ravnopravnost i osiguranje poštivanja prava svih, uključujući i one na marginama.
Diskusija bi trebala osigurali preporuke za države regiona za izradu populacijskih i socijalnih politika koje se temelje na dokazima i ljudskim pravima, te za jačanje regionalne saradnje na populacijskoj dinamici i razvoju ljudskog kapitala.
„Demografske promjene na području jugoistočne Evrope prečesto se percipiraju kao populacijske krize. Vrijeme je za promjenu takvog narativa. Naime, uz pravilno upravljanje demografskim promjenama, mogu se zapravo otvoriti brojne nove mogućnosti za zemlje u regiji“, ističe Alanna Armitage, regionalna direktorica UNFPA za Istočnu Evropu i Srednju Aziju.
Ovo je također ključno za ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine, dodaje.
Ove godine UNFPA obilježava 50. obljetnicu svog postojanja i 25. obljetnicu ključne Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju (ICPD) koja je prepoznala da populacijske politike u svom fokusu moraju imati stanovništvo, sa njihovim pravima i potrebama, a ne brojke.
Konferencija u Sarajevu je dio niza događaja uoči globalnog samita ICPD25, a koji će se održati u Nairobiju u Keniji u periodu između 13. i 15. novembra 2019. godine.
***
Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Majda Prljaca: prljaca@unfpa.org
Jens-Hagen Eschenbaecher: eschenbaecher@unfpa.org


[1] Reference na Kosovo imaju se razumijeti u kontekstu Rezolucije Vijeća sigurnosti 1244 (1999).
 
Izvor: mreza-mira.net

Posljednji postovi