Nova, 14. generacija Akademije za političke lidere/ke u BiH

Institut Perpetuum mobile realizovao je prvi modul političke edukacije sa 14. generacijom Akademije za političke lidere/ke u BiH.

U sklopu prvog modula učestvovali su mladi političari/ke iz pet lokalnih zajednica i to: Banja Luka, Laktaši, Prnjavor, Srbac i Gradiška.
Oni su zajedno tokom modula Akademije, koji je trajao od 13. do 16. maja 2021. godine u Banja Luci, kroz program političkog obrazovanja mladih Perpetuum Mobile u sklopu projekta pod nazivom„MZ Election Mobilization:Academies and Forums in Greater Banja Luka“; prošli kroz brojna predavanja sa glavnom temom o ulozi mjesnih zajednica u direktnoj demokratiji.
U sklopu modula, između ostalog, imali su priliku da prisustvuju predavanju u Skupštini grada Banja Luke gdje su im se obratili Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić i Gradonačelnik Grada Banja Luke Draško Stanivuković.
Program pokojem je poznat i prepoznat Institut Perpetuum mobile Banja Luka koji, u kontinuitetu, traje od 2007. godine i ima za cilj da osposobi mlade lidere/ke političkih partija i da podrži novu generaciju političara/ki koji će sarađivati u cilju unapređenja njihovih zajednica i društva u cjelini.Do sada je Akademiju završilo 13 generacija, sa ukupno 245 učesnika/ca iz 33 različite političke partije iz 48 gradova i opština u BiH.
Novina u odnosu na prethodne programe Akademije jeste što će ove godine fokus Akademija biti na promovisanju mjesnih zajednica kao nosilaca direktne demokratije. Dijapazon tema i oblasti koje će Akademija obuhvatiti između ostalog su: koncept i struktura lokalne uprave na nivou lokalnih zajednica, te njihove važnosti u održavanju koncepta direktne demokratije, umijeće zagovaranja putem kojeg se dolazi do željenih rezultata u društvu te značaj  javnog nastupa i predstavljanja mladih političara.
Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).
(pm.rs.ba)