Novi program Erasmus+ (2021-2027) je spreman!

Sa ambicioznijim budžetom od preko 26 milijardi evra, novi program neće biti samo inkluzivniji i međunarodni, već i više digitalno i zeleno orijentisan!

Biće ključan za postizanje okvira Evropskog obrazovnog prostora do 2025. godine, pružaće broje nove mogućnosti za omladinske razmjene i mobilnost mladih, podržavaće inovativne metode učenja, promovisaće zelene i digitalne vještine i podržavaće nove vodeće inicijative poput #EuopeanUniversities i #DiscoverEU!
Sve ovo će zavisiti od ukupnih pregovora o višegodišnjem finansijskom okviru, a to znači da početak novog programa zavisi od konačnog odobrenja sljedećeg dugoročnog budžeta od strane Vlada i institucija.
Više o samom političkom dogovorui i okviru u kome je pripremljen novi Erasmus+ program možete pogledati ovdje.
(mladibl.com)