Obilježavanje 100 godina Husinske bune (FOTO)

Povodom obilježavanja jubilarnih 100 godina Husinske Bune ove godine na Dan Rudara 21. decembra Muzej istočne Bosne Tuzla predstavlja:
U 12:00 sati u novoizgrađenom objektu (prijašnjem Radničkom domu Kreka) svečano obilježavanje stogodišnjice i otvaranje stalne muzejske postavke „Naša Kreka“ kao djelo više kustosice Nataše Perid i muzejske savjetnice Vesne Isabegovid uz saradnju i podršku UG Kreka, krečanskih porodica i Grada Tuzla.

Od 16:00 do 20:00 sati u Kudi Plamena Mira na šetalištu Slana banja „Husinski rudar: Moja prošlost je vaša budućnost“.
Projekt realizovan u saradnji sa režiserom Brankom Šimidem i vizeulnim umjetnikom Marc Einsiedelom i udruženjem Kuda Plamena Mira
Autor: Branko Šimid
Asistent: Alen Šimid
Izrada kipa: Marc Einsiedel
Muzika: Mirza Rahmanovid – Indigo
Glumac: Dražen Pavlovid
Marketing: Darko Markovid
Asistent: Vedran Savid
Video: Mario Stjepid
Grafički dizajn: Asmir Pozderovid – Asko
Producent: Ljubiša Veljkovid
Zbog epidemioloških mjera obavezno izvršiti rezervaciju na broj 060 346 3976
Pratite nas na:
https://www.facebook.com/MuzejistocneBosne
https://www.facebook.com/husinskirudar2020
Upozorenje: Performans je baziran na svjetlosnim efektima i molimo da osobe sa fotosenzitivnom epilepsijom pristupe sa oprezom.