Odrastanje tokom rata: Istraživanje puta mladih ljudi ka odraslom dobu tokom i nakon rata 1992-1995. u Bosni i Hercegovini

Oni su istraživački tim s Univerziteta u Koventriju, UK i iz Krila nade, BiH koji istražuje put mladih ljudi ka odraslom dobu tokom i nakon rata 1992-1995. Žele da razumiju sve prekretnice i tranziciju iz mladosti u odraslo doba tokom i nakon rata za one koje su rođeni između 1975. i 1980.

Ova studija slučaja je dio većeg projekta pod nazivom Mladi, nasilje i transformacija sukoba: istraživanje mobilizacije ka nasilju i uloge mladih u izgradnji mira.
Pitanja u ovom upitniku su već prošla probnu fazu u pilot istraživanju 2019. godine i dalje su razrađena nakon neformalnih razgovora sa nevladinim organizacijama u proteklih godinu i po.  Ovaj upitnik će biti početna tačka za prikupljanje informacija i koristit će se kao osnova za dalje razumijevanje iskustava, prekretnica i tranzicije tokom i nakon rata. Dio je većeg projekta koji istražuje mlade i izgradnju mira u post-konfliktnom kontekstu.
Ovu studiju finansira Dobrotvorni fond Allana i Neste Ferguson i provode je Michaelina Jakala (Centar za povjerenje, mir i društvene odnose, Univerzitet u Koventriju, UK), Marija Šarić i Jasenka Kapetanović (Krila nade, Bosna i Hercegovina).
Mole vas za učešće jer ste upravo vi stručnjak – vi posjedujete jedinstveno znanje i iskustvo o bivanju mladom osobom tokom rata. Vaša mišljenja i iskustva su ključna za razumijevanje tih iskustava, prekretnica i tranzicije iz mladalačkog u odraslo doba tokom i nakon rata.
Ovaj upitnik se sastoji od 5 dijelova I trebalo bi vam 15-20 minuta da ga ispunite. Vaše učešće u ispunjavanju upitnika je u potpunosti dobrovoljno. Možete prekinuti s ispunjavanjem u bilo kojem trenutku, ukoliko to želite. Ukoliko ste već ispunili upitnik i želite povući svoje odgovore, molimo vas da kontaktirate Mariju Šarić (marija.saric@wings-of-hope.ba) prije 30. juna 2021. i navedete svoj referentni broj, koji je jedinstven za svakog učesnika i koji je naveden na kraju upitnika. Vaši odgovori na ovaj upitnik će biti držani privatnim i pristup njima će biti omogućen samo projektnom timu. Zatim će pogledati sve upitnike i koristiti ih za aktivnosti povezane s projektom (poput razvijanja tema i tema za razgovor za intervjue i tema za participatorne umjetničke radionice  i za ishode projekta (npr. izvještaje, članke). Niko vas neće moći identificirati. Anonimne informacije ne omogućavaju identifikaciju ili kontakt s pojedinačnim učesnicima tokom analize podataka.
Ukoliko ste zainteresovani za primanje novosti I ishoda ovog izvještaja, naznačite svoju email adresu na kraju upitnika. Ukoliko želite printanu kopiju, navedite svoje ime I adresu na kraju upitnika kako bi je mogli poslati.
Ispunjavanjem ovog UPITNIKA, dajete svoj pristanak za korištenje informacija koje im pružite.