Oglas za posao: YES Abroad Local Coordinator u Sarajevu

American Councils for International Education u Sarajevu, u potrazi je za novim članom tima. Traže YES Abroad Local koordinatora u Sarajevu na pola radnog vremena.

STATUS: Na pola radnog vremena
ROK ZA PRIJAVU: 13.07.2023

SAŽETAK POZICIJE

Lokalni koordinator YES abroad odgovoran je za implementaciju Kenedi-Lugarovog YES Programa u inostranstvu u Sarajevu. Radno mjesto odgovara državnom predstavniku u Sarajevu i radi u saradnji sa menadžerima programa sa sjedištem u Washingtonu i kolegama u centralnom i jugoistočnom dijelu zemlje Evropa. Ovo je pozicija sa skraćenim radnim vremenom: 20 sati sedmično sa fleksibilnim rasporedom, neke večeri i vikendom potrebno raditi. Pozicija počinje u avgustu 2023. godine i ograničena je na godinu dana s mogućnošću produženja.

ODGOVORNOSTI POZICIJE
 • Planiranje i implementiranje svih komponenti programskog ciklusa YES Abroad u Sarajevu:
 • Regrutacija porodice domaćina, odabir, orijentacija i finansijski aranžmani (stipendije, naknade, itd.),
 • Izbor škole domaćina,
 • Putna logistika dolaska i odlaska studenata,
 • Lokalna vizna podrška,
 • Redovni sastanci porodice domaćina i studenata,
 • Orijentacije za dolazak, polovinom godine i na kraju programa,
 • Časovi i aktivnosti lokalnog jezika,
 • Angažovanje učesnika u društvenom radu,
 • Kulturni izleti i aktivnosti,
 • Podrška u okviru programa, koja uključuje logističku, administrativnu, emocionalnu podršku učesnicima i porodice domaćini, olakšavanje medicinskih i stomatoloških usluga, praćenje ukupnog prilagođavanja učesnika proces i napredak u školi.
 • Predstavljati program YES Abroad u Sarajevu i u skladu s tim komunicirati sa lokalnim stanovništvom
 • Ured za imigraciju, lokalne institucije, lokalni mediji, Ambasada SAD-a i druge zvanične institucije kao potreban.
 • Obezbedite ažurirane informacije po potrebi o svim vremenski osetljivim pitanjima; mjesečno izvještavati o napretku/statusu učesnici; i obezbijediti potrebno izvještavanje za tromjesečne izvještaje Stejt departmentu.
 • Promovirajte program YES u inostranstvu objavljivanjem i prosljeđivanjem priča i fotografija u zemlju, regionalnim, DC uredima i društvenim mrežama i pošaljite ih ECA i partnerima u zemlji.
 • Podrška novim mogućnostima finansiranja i razvoja za American Councils. Pomozite sa razvoj, planiranje i organizacija bilo kojeg drugog programa koji provode Američki savjeti, u skladu sa svim gore navedenim administrativnim i finansijskim obavezama.
KVALIFIKACIJE

• Diploma završenog prvog ciklusa, ili ekvivalent, u relevantnoj oblasti studija
• Državljanstvo BiH ili dozvola stalnog boravka
• Poželjno je iskustvo u administraciji programa razmjene
• Izvanredne vještine upravljanja vremenom, organizacije, umrežavanja i planiranja
• Odličan timski rad i komunikacijske vještine
• Sposobnost rješavanja problema i preuzimanja inicijative
• Pokazana izvrsnost u komunikaciji i multikulturalnim interpersonalnim vještinama
• Tečno govori engleski i B/H/S
• Poznavanje obrazovnih sistema u BiH
• Mogućnost rada vikendom i uveče
• Poznavanje softverskog paketa Microsoft Office i uobičajenih platformi društvenih medija

DODATNE INFORMACIJE O POZICIJI

Ova pozicija zahtijeva čest rad u večernjim satima ili tokom vikenda, te povremena putovanja sa učesnici programa unutar Bosne i Hercegovine. Od kandidata se očekuje da pokažu otvorene- umnost i spremnost za učenje i prilagođavanje novim situacijama. Ovo je lična uloga sa fleksibilnošću radni raspored.

DA SE PRIJAVITE

Putem ovog linka i slijedite upute: https://www.paycomonline.net/v4/ats/web.php/jobs/ViewJobDetails?job=73969&clientkey=58AA089E0E2C786B7FE4217373F3BCBD

JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Američki savjeti su posvećeni poduzimanju afirmativnih koraka za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja za manjina, žena, veterana i osoba sa invaliditetom, i nastoji da to bude smisleno mogućnosti zapošljavanja i promocije se održavaju za sve. Posvećenost američkih savjeta jednake mogućnosti zapošljavanja zasnivaju se ne samo na saveznim zahtjevima, već i na dugogodišnjim posvećenost održavanju raznovrsne radne snage koja odražava zajednice u kojima poslujemo.

ODREDBA O TRANSPARENTNOSTI PLAĆANJA O NEDISKRIMINACIJI

Izvođač neće otpustiti niti na bilo koji drugi način diskriminisati zaposlene ili kandidate jer su se raspitivali, razgovarali ili otkrili svoju ili tuđu platu zaposlenika ili kandidata. Međutim, zaposleni koji imaju pristup informacijama o naknadama drugih zaposleni ili kandidati kao dio njihovih osnovnih radnih funkcija ne mogu otkriti platu drugih zaposleni ili kandidati pojedincima koji inače nemaju pristup informacijama o naknadi, osim ako je otkrivanje (a) kao odgovor na službenu žalbu ili optužbu, (b) u svrhu istragu, postupak, saslušanje ili radnju, uključujući istragu koju vodi poslodavac, ili (c) u skladu sa zakonskom obavezom ugovarača da dostavi informacije.

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

 

Posljednji postovi