Okrugli sto: „Vizija mladih o budućnosti BiH”


Pozivamo Vas da uzmete učešće na okruglom stolu na temu „Vizija mladih o budućnosti BiH“ koji će se održati 26. septembra 2019. godine sa početkom u 17:00h u mezaninu Unitic centra, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1.
Okrugli sto se održava sa ciljem diskusije o dokumentu „Vizija mladih o budućnosti BiH“ na čijem kreiranju trenutno rade 24 mlade osobe iz svih dijelova BiH, koje čine grupu Youth Vision koja djeluje u sklopu projekta: “Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija”. Projekat je podržao USAID, a implementira ga Nacionalni demokratski institut BiH u saradnji sa partnerskim organizacijama Incijativa mladih za ljudska prava BiH i Fondacijom INFOHOUSE.
Projekat je posvećen kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim narativima konflikta u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina u borbi protiv etno-nacionalističke retorike.
Mladi političari i studenti, članovi Youth Vision grupe rade na identifikovanju zajedničkih prioriteta mladih i kreiranju adekvatnih mjera i strategija njihovog rješavanja, te zajedno sa mladim u lokalnim zajednicama žele da kroz dokument Vizija mladih za budućnost BiH lobiraju kod zvaničnika BiH za promjene.
Svoje potvrde učešća na okruglom stolu pošaljite na mail: igrahic@ndi.org do 25. septembra 2019 godine.
Nacionalni Demokratski Institut (NDI BiH) je neprofitna, nepristrasna nevladina organizacija koja djeluje širom svijeta sa ciljem pružanja podrške i jačanja demokratskih institucija kroz građansko učešće, otvorenost i vladinu odgovornost.