Omladinska banka BiH je spremila fond od 100.000 KM za vaše društvene projekte!


Trebaš nekog da te pogura?
Omladinska banka BiH ti može obezbijediti do 1.500 KM.
Ukupni raspoloživ fond za ovaj poziv je 100.000 KM!
Ako imaš od 17 do 35 godina i želiš nešto da promijeniš u svojoj zajednici, napiši i pošalji svoj projekat u tri koraka:

 • Korak 1) Registruj se kao Senior i započni pisanje na OB grant. Ako ti treba pomoć, detaljno pročitaj uputstvo Kako do projekta Omladinske banke
 • Korak 2) Okupi tim (3-7 članova i članica, uzrasta 17-35 godina) i detaljno popuni prijavu u skladu sa kriterijima
 • Korak 3) Osvoji dovoljno glasova za pobjedu na kampanji

Projekte primamo do 03.09.2019. godine do 14 sati. To znači da, do ovog datuma i sata, cijeli tvoj projektni tim treba da klikne na Pošalji prijavu, da bi status prijave bio U provjeri. Svi projekti koje odobri Odbor Mreže omladinskih banaka, imat će priliku da se kandiduju na kampanju i da za njih glasa zajednica te tako omogući finansiranje projekta. Na kampanji glasanja pobjeđuju oni projekti sa najvećim brojem glasova (u okviru raspoloživog fonda, ali je 50 glasova minimalno za finansiranje).
Kriteriji za projekte su:

 1. Okupiš grupu od 3-7 članova i članica između 17 i 35 godina
 2. Svi se registrujete u LONAC.pro
 3. Želite da provedete projekat na teritoriji BiH (izuzev 33 grada/opštine/općine u kojima imamo uspostavljenu Omladinsku banku)
 4. Od Omladinske banke vam treba minimalno 500 KM, a maksimalno 1.500 KM
 5. Pojedinci, preduzeća, ustanove, nevladine organizacije će podržati vaš projekat u robi ili novcu ili uslugama u iznosu od 50-200% od traženog iznosa.
 6. Projekat ćete provesti u periodu od 01.10.-31.10.2019.godine.

Pored toga, projekat treba da:

 1. Koristi zajednici u kojoj se provodi.
 2. Okuplja volontere i volonterke i ima dodatnu vrijednost – inovativan je, uključuje one koji su tradicionalno isključeni, ima pozitivan uticaj na okoliš, pazi na ravnopravnost…
 3. Može da se provede u okviru navedenog vremena, sa ljudskim resursima i traženim budžetom koji je realan, detaljan i odgovara opisu projekta.

Omladinska banka neće razmatrati projekat:

 1. Ukoliko ga podnosi jedna osoba, nevladina organizacija, politička partija ili javna institucija
 2. Koji poziva na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije ili promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života
 3. U čijem budžetu su planirane plate i honorari za vas koji provodite projekat, te nabavka oružja (čak i ako je u sportske svrhe) ili opreme koja se povezuje sa naoružanjem
 4. Kojem je svrha nabavka elektronske opreme. Ukoliko je kupovina elektronske opreme neophodna, u izuzetnim slučajevima može biti odobrena u iznosu višem od 30% od dodjeljenog granta
 5. Ako se sredstvima banke planiraju platiti troškovi registracije udruženje ili druge vrste organizacije
 6. Ako su sredstva Omladinske banke namijenjena za dodjelu grantova, odnosno sredstava drugim neformalnim grupama, pojedincima, orgazacijama ili sl.
 7. Ako troškovi ne mogu biti plaćeni preko žiroračuna
 8. Čiji troškovi pokrivaju iznajmljivanje opreme od fizičkih lica
 9. Čija je realizacija planirana u jednom od gradova/opština/općina u kojima imamo Omladinsku banku.

Listu možete pogledati ovdje.
Nekoliko napomena/savjeta:

 1. Kampanja za glasanje, za sve odobrene projekte od strane Odbora je planirana od 20.09. (od 14 sati) do 26.09.2019. godine do (14 sati). Više o kampanjama pročitaj ovdje.
 2. Sve grupe koje pobijede na kampanji glasanja, potpisat će ugovor sa Fondacijom Mozaik prilikom čega će biti izvršena provjera identiteta i godišta projektnog tima.

(civilnodrustvo.ba)