Online kurs: Python programiranje i Data Science


Data Science (nauka o podacima) unosi revolucionarne promjene i poboljšanja u svakom segmentu današnje svakodnevnice, od modernog poslovanja kompanije, do načina života digitalnog građanina.
Na kursu „Introduction to Python for Data Science“ biti će vam pružena mogućnost da savladate Python programski jezik, odnosno da steknete vještine za dalja usavršavanje u oblastima Python programiranja i Data Science-a.
Kurs počinje 15.06. od 17:30, a za više informacija posjetiti: https://lnkd.in/etJMxMT