Online Power Up Seminar – Project cycle management


# Omladinski aktivizam je dio tvojih svakodnevnih aktivnosti?
# Intenzivno si angažovan/a na projektima koji donose korist mladima?
# Spreman/a si raditi na sebi i poboljšati svoje vještine?
# Zanima te projekt menadžment?
# Želiš steći praktična znanja koja će ti biti od velike koristi u tvom angažmanu?
Fondacija SHL je pripremila nešto za tebe – Power Up Seminar koji predstavlja najveći i najzahtjevniji SHL-ov seminar namijenjen mladima koji intenzivno rade u nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini. Ovaj put, tema Power Up Seminara je “Project Cycle Management” i bit će implementiran u periodu od 15.04. do 02.05.2021..
Cilj seminara jeste učesnike/ce ojačati kao mlade lidere/ke, te povećati njihove kompetencije, vještine i znanja kao profesionalnih radnika/ca u nevladinom sektoru. Kroz kombinaciju teorijskog i praktičnog pristupa učenju, učesnici/e ne samo da će steći znanja i vještine potrebne za napredovanje, već će dobiti i priliku da se umreže sa profesionalncima iz Bosne i Hercegovine, ali i aktivnim vršanjacima/kinjama iz nevladinog sektora. Također, seminar će učesnicima približiti 5 elemenata projektnog ciklusa, te naznačiti zašto je bitan proces projekt menadžmenta.
Učešće na seminaru je besplatno, a specifična situacija je otvorila vrata online učenju, možete se prijaviti kao individua ili kao grupa ispred neke NVO ili neformalne grupe. Seminar je kreiran kao MOOC (Massive Open Online Courses) na SHL Moodle platformi i kao takav sastoji se iz dva segmenta. Prvi segment se tiče teorijskog znanja o samoj temi, učesnici će kroz razne materijale imati priliku da prošire svoje znanje o temi Project cycle management. Dok će kroz drugi segment seminara, učesnici imati priliku da stečeno znanje odmah primjene, na taj način uspješnim kompletiranjem Power Up Seminara, učesnici će pored znanja, dobiti napisanu projektnu aplikaciju koju mogu aplicirati projektu relevantnim donatorima.
Prijavnicu možete popuniti ovdje najkasnije do ponedjeljka, 11.04. do 12.00h.
SHL tim će vršiti odabir učesnika/ca na osnovu pristiglih prijavnica i svi prijavljeni/e će u utorak, 12.04.2021. biti obavješteni o statusu njihove prijave putem e-mail adrese koju navedu u prijavnici.
Ako još uvijek nisi siguran/a da li se želiš prijaviti, pogledaj ovaj video i tu ćeš pronaći odgovor.
Za sva pitanja i nejasnoće, naš SHL Tim ti stoji na raspolaganju putem e-mail adrese:seminari@shl.ba
(shl.ba)