Osamnaesta internacionalna škola Mladi i Naslijeđe

Osamnaesta internacionalna škola Mladi i Naslijeđe održava se između 27. jula i 12. augusta 2023. godine u Sarajevu, Mostaru i Stocu (Bosna i Hercegovina). Javni poziv za slanje aplikacija za učešće traje do 15. maja, 2023. godine.

18th International Summer School Youth and Heritage 2023
Internacionalna ljetna škola Mladi i Naslijeđe poziva mlade ljude od 20 do 35 godina, studente na završnom nivou osnovnih, magistarskih ili doktorskih programa koji su direktno ili indirektno povezani sa kulturnim naslijeđem, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika, da apliciraju za učešće u Školi.

Program ISSYH 18 se sastoji od praktičnih radionica tradicionalne umjetnosti i zanata, edukativnih predavanja svjetski poznatih naučnika, posjeta lokalitetima kulturne baštine, te niza vannastavnih aktivnosti. Naši sponzori će određenom broju uspješnih aplikanata iz Bosne i Hercegovine obezbijediti grantove za pokrivanje djelomičnih ili potpunih troškova učešća.

ŠTA JE ISSYH?

Međunarodna ljetna škola Mladi i naslijeđe osmišljena je kao napredna obrazovna platforma namijenjena dopuni univerzitetskih nastavnih planova i programa. Program Škole je jedinstvena kombinacija praktičnih i teoretskih metoda učenja, koje se izvode u Sarajevu, Mostaru i Stocu, historijskim bosanskim gradovima koji su pretrpjeli velika oštećenja tokom rata u ranim 1990-im, a koji su bili u fokusu poslijeratne rekonstrukcije naslijeđa i društvenog oporavka od kraja rata. Ovo okruženje studentima pruža lično iskustvo rada i života u kontekstu u kojem je obnova naslijeđa faktor nužno dugotrajnog procesa iscjeljivanja društvene i kulturne traume. Od svog početka, program Ljetne škole je fokusiran na promicanje razumijevanja i očuvanje značajnih izraza materijalnog i nematerijalnog kulturnog naslijeđa u posttraumatskom kontekstu.

KADA I GDJE?

  1. Međunarodna ljetna škola Mladi i naslijeđe održat će se od 27. jula do 12. augusta 2023. godine u Sarajevu, Mostaru i Stocu, Bosna i Hercegovina. Uvodna predavanja će se održati online u periodu od 22. do 24. juna 2023. godine.

ISSHY18 je organiziran u partnerstvu sa ICCROM Sharjah, Arapskim regionalnim centrom za svjetsku baštinu (ARC-WH) i Cambridge Inter-faith Programom – University of Cambridge.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

ISSYH će ugostiti do 30 mladih ljudi starih od 20 do 35 godina, studenata na završnom nivou osnovnih, magistarskih ili doktorskih programa, koji su direktno ili indirektno povezani sa kulturnim naslijeđem, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

KAKO SE PRIJAVITI?

Popunjen obrazac za prijavu treba poslati na stolacsummerschool@gmail.com, najkasnije do 15. maja 2023. (23:59 UTC+1).

Obrazac je moguće skinuti sa web stranice Međunarodnog foruma Bosna. Više informacija o programu, radionicama, naknadama i drugim logističkim detaljima možete pronaći u Informativnoj brošuri.

http://www.forumbosna.org/international-summer-school-youth-and-heritage-issyh

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“