Otvoren poziv za eksperte/ice iz dijaspore | BiH Diaspora Experts Roster (USAID Diaspora Invest)

USAID projekat „Diaspora Invest“ je, u saradnji sa lokalnim partnerima, raspisao poziv za Roster eksperata/ica iz bosanskohercegovačke dijaspore, koji će biti otvoren do 20. juna. Poziv je usmjeren na identificiranje posrednika za izvoz i drugih profesionalaca iz bh. dijaspore koji svojom ekspertizom mogu unaprijediti poslovanje domaćih kompanija u BiH.

 

Projekat će kroz svoje aktivnosti finansirati dolazak mentora i posrednika za izvoz u BiH, osigurati im svu potrebnu logističku podršku, te ih povezati sa kompanijama u zemlji koje po svom profilu i potrebama odgovaraju njihovoj ekspertizi. Angažman eksperata će se realizirati u periodu od jula 2023. do oktobra 2024. godine, u saradnji sa komorama i organizacijama – lokalnim partnerima širom zemlje, što će uključivati javna predavanja za širu publiku i direktne jedan-na-jedan konsultacije sa relevantnim kompanijama.

 

Kako bi se kvalifikovali za učešće, kandidati moraju biti pripadnici bh. dijaspore i imati dokumentirano iskustvo ili opsežna stručna znanja u oblastima relevantnim za podršku preduzećima.

 

Opseg pomoći stručnjaka iz dijaspore uključuje učešće na javnim sesijama, provođenje teoretskih istraživanja, terenske posjete preduzećima, online sastanke prije i nakon posjeta te pružanje praktičnih preporuka za poboljšanje poslovanja preduzeća. Realizacija posjeta u Bosni i Hercegovini bi bila prilagođena mogućnostima i preferencijama eksperata iz dijaspore.

 

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na linku https://bit.ly/diaspora-experts.

 

Prenosi: hoću.ba

 

“Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“