Percepcija koronavirusa i društveni stavovi – Budi dio istraživanja!

Poštovani,


Ovo istraživanje se bavi time kako ljudi doživljavaju širenje infekcije koronavirusom, ulogom koju mediji imaju u tome, te o nekim opštim/općim društvenim stavovima.
Ukoliko ste punoljetni, molimo Vas da nam svojim učešćem pomognete da prikupimo informacije o ovoj temi.
Ovo istraživanje je rezultat saradnje između Odsjeka za psihologiju Univerziteta u Banjoj Luci, Odsjeka za psihologiju Univerziteta u Ljubljani, Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, te grupe nezavisnih istraživača.
Popunjavanje ovog upitnika neće Vam oduzeti više od 10 minuta.
Popunjavanje upitnika je potpuno dobrovoljno, ne predstavlja rizik i možete ga prekinuti u bilo kom trenutku.
Obezbjeđena je potpuna anonimnost, jer ne prikupljamo lične/osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona i slično), što znači da niko neće moći da poveže vaše odgovore sa vama lično/osobno.
Svi podaci koje prikupimo biće obrađeni u zbirnom obliku, a nalazi će biti predstavljeni stručnoj i naučno-istraživačkoj javnosti (na primjer u formi naučnog članka).
Ako se sa navedenim slažete i želite da učestvujete u istraživanju molimo Vas počnite sa popunjavanjem upitnika.
Anketu popuniti možete klikom ovdje.