(PIN) traži Konsultanata/icu (tim konsultanata/ica) za mentorstvo i praćenje napretka procesa izrade poslovnih planova

PROJEKTNI ZADATAK / ToR – MENTORSTVO I PRAĆENJE NAPRETKA PRI IZRADI POSLOVNIH PLANOVA

1.     Pozadina

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Ljudsko dostojanstvo i slobodu smatramo temeljnim vrijednostima. Vjerujemo da bi ljudi bilo gdje u svijetu, trebali imati pravo donositi odluke o svom životu i uživati prava izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.
Za više informacija o organizaciji posjetite https://www.clovekvtisni.cz/en/
People in Need (PIN) trenutno sprovodi projekat pod nazivom “Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” sa fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat je podržan od strane vlade  Češke Republike.
Za više informacija  o projektnim aktivnostima posjetite https://www.facebook.com/PINBaH
Projekat traje trideset mjeseci, a završava u decembru 2022 godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba sa intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) da ostvaruju svoja prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam uključenih gradova. OSI će uz pomoć  savjetnika/ca za zapošljavanje uz podršku lakše doći do zaposlenja.

2.     Cilj mentorstva i praćenja napretka pri izradi poslovnih planova

Jedna od projektnih aktivnosti projekta je i podrška osobama sa intelektualnim poteškoćama, koje imaju poslovnu ideju i koje kao takve odaberu savjetnici/e za zapošljavanje uz podršku. Savjetnici  su presudni za zapošljavanje osoba sa intelektualnim poteškoćama, budući da su oni karika za zapošljavanje te  pomažu i podržavaju  OSI u svakoj fazi procesa zapošljavanja – od stvaranja biografije analize sposobnosti i interesa OSI, kreiranje poslovnih planova, preko angažmana potencijalnih poslodavaca, do početne podrške na poslu.
Mentorstvo i praćenja napretka procesa izrade poslovnih planova ima za cilj osigurati  kvalitetan i jednostavan poslovni plan za poslovne ideje koje će predložiti OSI. Projekat će finansijski podržati sprovedbu poslovne ideje u skladu sa poslovnim planom.

3.     Obim posla

Očekuje se da  konsultanat/ica (tim konsultanata/ica) dostavi plan aktivnosti mentorstva i praćenja napretka procesa izrade poslovnih planova, prilikom rada sa savjetnicima za zapošljavanje uz podršku. Tijekom implementacije projekta Moj Posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom, 5 savjetnika/ca za zapošljavanje uz podršku su već  prošli obuku iz oblasti poslovnog planiranja, ostvarivanja prihoda i kreiranja poslovnih planova.
Nakon završene obuke savjetnici su u prvoj fazi izradili poslovne planove za  5 korisnika/osoba sa intelektualnim poteškoćama.
Do kraja 2021 godine se planiraju još dvije faze odnosno izrada još 10 poslovnih planova za 10 novih korisnika/osoba sa intelektualnim poteškoćama.
U drugoj fazi (početak se očekuje 08. juna 2021. godine) će biti potrebno uraditi mentorstvo i praćenje napretka procesa izrade  5 poslovnih planova.
U trećoj fazi (početak se očekuje početkom jula 2021. godine) će biti potrebno uraditi mentorstvo i praćenje napretka procesa za ostalih 5 poslovnih planova.
Uz pomoć savjetnika/ca za zapošljavanje uz podršku, konsultanat/ica (tim konsultanata/ica) će vršiti praćenje napretka i mentorstvo same izrade poslovnih planova. Kontakte za savjetnike, sa kojim će biti potrebno raditi na aktivnosti, će dostaviti PIN odabranim konsultanat/ica (timu konsultanata/ica).
Potrebno je dostaviti ponudu za:
–              Mentorske sesije pri izradi poslovnog plana
–              Svakodnevnu komunikaciju i praćenje napretka u prikupljanju informacija i izradi dokumenta.
–              Izradu finalnih verzija poslovnih planova naručiocu i pripremu izvještaja o urađenom  poslu.

4.     Zahtjevi za konsultante/ice

Očekuje se da će posao sprovesti tim eksternih konsultanata/ica – eksperta/ica iz relevantnih područja (ekonomija, poslovno planiranje, socijalni rad, psihologija, socijalna pedagogija, pravo, ili druga relevantna područja) – iskusnih u temama relevantnim za kreiranje i realizaciju poslopvnih planova.
Od konsultanata očekujemo slijedeće:

 • Da su pouzdani i efikasni sa širokim znanjem u svojim područjima i sposobnošću da ih primijene u kontekstu OSI u Bosni i Hercegovini;
 • Sa iskustvom u oblasti prava OSI, posebno osoba sa intelektualnim poteškoćama, i njihovog zapošljavanja;
 • Prethodno iskustvo u stvaranju materijala za realizaciju poslovnih ideja i kreiranje poslovnih planova;
 • Sposobnost timskog djelovanja;
 • Minimalna obrazovna kvalifikacija konsultanata/tica mora biti univerzitetska diploma iz srodnih područja studija (društvene nauke, socijalni rad, socijalna pedagogija, psihologija, pravo, poslovnog studija/ekonomije ili druga srodna područja);
 • Poznavanje službenih jezika u Bosni i Hercegovini u  govoru i pismu.
 • Poznavanje engleskog jezika

5.     Očekivani rezultati i okvirni vremenski raspored

Od odabranih konsultanata/ica očekuje se da predaju finalne  poslovne planove i izvještaj o urađenom poslu, u vremenskim intervalima o kojima će se naknadno dogovarati. Poslovne planove kao i izvještaj je potrebno pripremiti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini kao i na engleskom jeziku i elektronskim putem dostaviti PIN-u. (Word ili PDF format).
Očekivano trajanje rada je maksimalno 4 dana za svaku fazu aktivnosti. Poslovne planove i izvještaj o urađenom poslu je potrebno predati  u roku od 10 dana od početka svake faze aktivnosti. (Tačan datum će biti naknadno definiran).

6.     Postupak ponude

Zainteresovani kandidati/kinje u svojoj ponudi trebaju dostaviti sljedeće dokumente :

 • CV/Biografiju i najmanje dvije reference (pod referencama se podrazumjevaju certifikati, potvrde, kontaktne osobe);
 • Kratki opis sadržaja/metodologija rada (faza 2 i 3);
 • Finansijsku ponudu (Ponudu dostaviti za fazu 2 i 3).

7.     Rok i datumi

Ponudu je potrebno dostaviti na e-mail adresu ivana.godulova@peopleinneed.cz do 02. juna 2021  (23:59 CET).

 • Datum do kojeg možete tražiti dodatna pojašnjenja je 31. maj 2021. godine.
 • PIN će dostaviti povratne informacije o odabranim kandidatima/cama do 05. juna 2021. godine, sa kojima će se potpisati ugovor.

Sve upite za pojašnjenja projektnog zadatka slati na e-mail adresu: ivana.godulova@peopleinneed.cz
Nepotpune ponude ili ponude primljene nakon datuma zatvaranja, neće se uzimati u razmatranje.