Plaćeni traineeship za mlade diplomce u Delegaciji EU u Bosni i Hercegovini

Diplomirali se i tražite si priliku? Zainteresovani za međunarodne odnose? Da li ste znatiželjni da saznate više o radu diplomatske misije i kako Delegacija EU zastupa interese i vrijednosti EU u Bosni i Hercegovini?

Nudimo:

Traineeship do 6 mjeseci u Odjelu za evropske integracije, politiku, štampu i informacije Delegacije EU u Bosni i Hercegovini, počevši od oktobra 2023. Glavni zadaci:

 • Administrativna podrška timu za EU integracije (prevodi, logistika i drugi srodni poslovi);
 • Podržati rad na dosijeu EU integracija, npr. terenske aktivnosti i drugi poslovi vezani za interakciju sa nadležnim organima u BiH;
 • Pružati pomoć u pripremi i implementaciji projekata u koordinaciji sa relevantnim kolegama u sekciji za evropske integracije, politiku, štampu i informisanje, posebno što se tiče poslovnih zajednica i civilnog društva;
 • Aktivnosti podrške u vezi sa posjetama i misijama;
 • Osigurati pozadinsko istraživanje o EU integracijama u BiH na zahtjev;
 • Doprinijeti izradi kratkih bilješki, tačaka razgovora i čitanja za odjeljak;
 • prisustvovanje konferencijama i drugim događajima od značaja za tim na zahtev;
 • Podrška aktivnostima izvještavanja (izvještaj o zemlji, SAP izvještaj itd.);
 • Podržati rad interne radne grupe organizacija civilnog društva (OCD).

 

Tražimo:

Kvalifikacije ili posebne zahtjeve:

 • Najmanje diplomu prvostupnika (ili ekvivalent) iz političkih nauka, međunarodnog prava, međunarodnih odnosa, EU poslova ili srodnih društvenih nauka

 

Kako se prijaviti?

Kandidati se moraju prijaviti na e-mail adresu delegation-bosnia-and-herzegovina-recruitment@eeas.europa.eu i poslati sljedeća dokumenta:

 • Detaljan standardni Europass curriculum vitae (CV) https://europass.cedefop.europa .eu/ (CV u drugom formatu neće se razmatrati)
 • propratno pismo u kojem se opisuje zašto želite da učestvujete u traineeship-u u EU
 • i obrazac za prijavu

 

Molimo navedite u naslovu vašeg e-maila: Finansirano traineeship – ref. 002/23

 

Važne informacije koje treba pročitati prije prijave

Prije prijave se od vas traži da pregledate namjensku web stranicu, kao i opšte kriterije podobnosti za plaćenu traineeship (član 8 Odluke ADMIN(2017)28 – Plaćeni pripravnik)

Svaki odabrani pripravnik će dobiti mjesečni grant za pokrivanje životnih troškova. Sve troškove vezane za putovanja, vizu, osiguranje, smještaj snosi polaznik.

Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati. Nakon evaluacije svih prijava, kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani i pozvani na intervju. Neuspješni kandidati će biti obaviješteni putem e-pošte. U slučaju da izabrani kandidat nije u mogućnosti da priloži traženu dokumentaciju, njegova/njena kandidatura će biti odbijena. Traineeships se može ponuditi samo u skladu sa lokalnim zakonodavstvom kao i zakonodavstvom zemlje porijekla.

Građani zemalja članica EU:

 • moraju dostaviti dokaz da će biti pokriveni rizikom od pandemije i troškova repatrijacije;
 • mora se obavezati da će podnijeti zahtjev za odgovarajuću ulaznu vizu i/ili dozvolu za privremeni boravak gdje je to primjenjivo, na osnovu ugovora o traineeship-u, trajanja traineeship-a iu skladu sa lokalnim zakonodavstvom.

 

Delegacija obavještava da čak i ako naše sjedište potvrdi podobnost odabranog kandidata, pripravnički staž može biti odgođen, suspendovan ili čak otkazan s obzirom na kontekst COVID-19 u zemlji domaćinu, kao iu zemlji porijekla gdje je to primjenjivo.

Rok za podnošenje prijava je 23.06.2023. 

Ovdje možete preuzeti prijavnicu.

 

Preuzeto sa Instagrama: eubih

 

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“

 

Posljednji postovi