Plan obuka za 2021 godinu

Gradska razvojna agencija tokom 2021. godine organizuje 8 modula on line obuka za potencijalne preduzetnike i Start up. Obuke se realizuju prema SIYB metodologiji (Pokreni i unaprijedi svoje poslovanje) koja sekoristi već 25 godina u preko 100 zemalja, a u saradnji sa 2500 lokalnih institucija, uz 200 certifikovanih viših predavača i mrežom sa više od 17.000 predavača.

Ako imate poslovne ideje, želite iskoristiti svoj potencijal, postati uspješan preduzetnik ili unaprijediti postojeće poslovanje, prijavite se na vrijeme jer je broj mjesta ograničen.
Prva dva modula odnose se na potencijalne preduzetnike i biće održana u terminima:
22 i 23. 04.2021. – prvi modul (Generisanje poslovne ideje) – GYB.
29 i 30.04.2021 – drugi modul (Pokreni svoj posao) -SYB.
Ostali moduli su planirani u oktobru, novembru i decembru 2021. godine (pokreni i unaprijedi svoj posao SIYB).
Prijave za obuke možete popuniti na propisanom obrascu i poslati ne e mail prijave@cidea.orgAplikaciona-forma-SYBDownload
Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 051/433-460
Prva obuka
I Kako doći do poslovne ideje
Kako doći do poslovne ideje (GYB) je kurs za ljude koji žele da pokrenu posao, ali nisu sigurni koju bi poslovnu ideju realizovali. Potencijalnim preduzetnicima pomaže da prepoznaju različite poslovne ideje, analiziraju ih i izaberu onu koja najviše obećava.
Na seminaru se koristi pristup aktivnog učenja na osnovu izloženog problema, gdje se ispituje individualni potencijal, želje i potrebe polaznika na osnovu, na primjer, kraćih praktičnih primjera i grafičkih ilustracija.
Ciljevi
Nakon ove obuke, polaznici znaju da:

 • procijene svoj potencijal da postanu uspješni preduzetnici;
 • jasno objasne svaku poslovnu ideju koju razmatraju;
 • naprave listu ideja iz nekoliko izvora poslovnih koncepata;
 • izaberu najbolju ideju za svoj posao.

Sadržaj
Obuka se sastoji od četiri dijela:

 • Dio I – Da li ste spremni da postanete preduzetnik?
 • Dio II – Šta čini poslovnu ideju?
 • Dio III – Kako napraviti listu poslovnih ideja?
 • Dio IV – Koja poslovna ideja je najbolja?

Trajanje
Ova obuka traje dva dana ili 12 sati.
Druga obuka
II Kako pokrenuti posao
Ciljevi
Nakon ove obuke, polaznici znaju da:

 • navedu sadržaj plana poslovanja,
 • konsoliduju poslovne ideje,
 • realizuju poslovne ideje i prevedu ih u popunjen plan poslovanja,
 • procijene svoju spremnost da pokrenu posao.

Sadržaj
Obuka se sastoji iz devet modula:

 1. Plan poslovanja – uvod
 2. Konsolidovanje poslovne ideje
 3. Plan marketinga
 4. Zapošljavanje
 5. Organizacija i upravljanje
 6. Nabavka
 7. Utvrđivanje troškova proizvoda i usluga
 8. Finansijsko planiranje
 9. Početni kapital

 
(cidea.org)

Posljednji postovi