Platforma VTK/STK BiH za besplatnu online edukaciju

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine kreirala je za poslovnu zajednicu Learning Management System (LMS) VTK/STK BiH- https://elearning.komorabih.ba/, platformu koja objedinjuje najmodernije i najaktualnije alate elektronskog učenja, od webinara (BigBlueButton platforma) do multimedijalnih, interaktivnih, self-study kurseva.

Platforma je kreirana s ciljem jačanja kapaciteta, pružanja novih i unaprjeđenja postojećih stručnih kompetencija uposlenika kompanija iz Bosne i Hercegovine, kroz pristup digitalnim online alatima koji omogućavaju korisnicima da uče i pohađaju online kurseve:

• bilo kad – 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici
• bilo gdje – sa radnog mjesta, od kuće ili bilo koje lokacije sa internet pristupom
• bilo kako – preko desktop/laptop računara ili mobitela/tableta

Registracija na LMS VTK/STK BiH i pristup navedenim kursevima su besplatni za predstavnike bh. poslovne zajednice!

Nakon registracije na LMS VTK/STK BiH može se pristupiti jednom od 4 besplatna kursa:

– Vođenje kampanja na društvenim medijima (Facebook, Instagram, YouTube)
– Google oglasi & Analitika uspješnosti – Google Analytics
– Vidljivost na pretraživačima – optimizacija pretraživača (Search Engine Optimization – SEO)
– Elektronska trgovina (E-commerce) – praktični aspekti

Dva nova kursa su već u pripremi:

• Upravljanje ljudskim resursima
• Upravljanje projektnim ciklusom

LMS VTK/STK BiH je kreiran u okviru „Digitalne Akademije“ VTK BiH, koja je uspostavljena u okviru Projekta “EXPO-CERTinno – Podrška bh. kompanijama u internacionalizaciji, certificiranju i inovacijama”, kojeg je VTK/STK BiH implementirala od jula 2020. do juna 2022. godine. Projekat „EXPO-CERTinno“ su sufinansirali Evropska unija i Savezna Republika Njemačka putem EU4Business projekta koji zajednički provode GIZ, UNDP i ILO u okviru Strategija lokalnog razvoja – Programa za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Njemačke (BMZ).

 

Preuzeto sa: komorabih.ba

 

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“